Bioanalytická instrumentace - František Foret
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Bioanalytická instrumentace - František Foret
Bioanalytická instrumentace

Vedení

Ing. František Foret, CSc. Ing. František Foret, CSc.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

  • Kapilární separace
  • Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrii
  • Miniaturizace
  • Analýza jednotlivých buněk

Hlavní cíle

Vývoj nových technik pro separaci a analýzu nukleových kyselin, proteinů, malých bioaktivních molekul a léčiv a jejich komplexů založených na elektroforetických a mikrofluidních systémech, elektrochemických a optických metodách a nanotechnologiích.


Výzkumné zaměření

Vývoj nových postupů pro dosažení zlepšení rozlišení, citlivosti a selektivity analýz. Využití teoretických a instrumentálních přístupů pro vývoj a aplikaci mikrofluidiky, nanotechnologií a nových přístupů v chemii. Výzkum nových technik pro separaci a analýzu nukleových kyselin, proteinů, malých bioaktivních molekul, léčiv a jejich komplexů pomocí elektroforetických a mikrofluidních systémů spojených s elektrochemickými, optickými a hmotnostně spektrometrickými metodami.

  • Mikroseparační systémy pro analýzu biomolekul jsou vyvíjeny s využitím kombinace mikrofluidních čipů a strukturovaných nanočástic včetně kvantových teček, magneticky aktivovaných značek, monolitických nosičů modifikovaných enzymy nebo nanočásticemi.
  • Nové principy detekce, založené na zesílení signálu na povrchu (např. povrchová plasmonová rezonance, Raman, fluorescence, elektrochemie) budou kombinovány s nově vyvinutými separacemi. Tyto technologie a instrumentace budou vyvinuty pro společné aplikace s dalšími výzkumnými skupinami  v CEITECu.
  • Technologie pro mikroanalýzy proteinů a jejich glykosylaci budou zaměřeny na kombinaci elektrochemie, mikrofludických biosenzorů a hmotnostní spektrometrie pro analýzu omezených množství vzorků. Hlavním cílem je analýza jednotlivých buněk, technika bude zaměřena na její potenciální využití při detekci rakoviny.