Brněnský tým složený z vědců z CEITECu, z ICRC, FNUSA a americké Mayo kliniky nalezl cestu pro přesnější chirurgickou léčbu epilepsie

31. října 2017

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

V některých případech lze epilepsii nereagující na léčbu léčit chirurgicky. To vyžaduje přesné vymezení místa původu tak, aby mohla být operace efektivní a okolní zdravé mozkové struktury zůstaly nedotčené. Lokalizace se mimo jiné provádí pomocí analýzy elektrofyziologických dat (obecně známých jako EEG) získaných z elektrod umístěných na povrchu hlavy, anebo v některých případech z hloubkových elektrod implantovaných do jednotlivých mozkových struktur. V takovém případě mluvíme o stereoelektroencefalografii (stereoEEG).

Mezinádrodní tým analyzoval frekvence vln v signálu mezi jednotlivých epileptickými záchvaty, získané právě metodou stereo-EEG. Za použití výrazně citlivějších záznamů a vylepšené analýzy,  identifikovali velmi vysokofrekvenční vlny (frekvence vyšší než 1kH), které jsou pro epileptické místo charakterističtější než aktuálně využívané vysokofrekvenční oscilace. Toto zjištění může vést k lepší identifikaci původu epileptických výbojů a následně k lepšímu výsledku chirurgického zásahu u pacientů s epilepsií rezistentní na léky. Výsledky tým prof. Milana Brázdila publikoval v prestižním neurologickém časopise Annals of Neurology 2017.