CEITEC je součástí jednoho z největších evropských projektů

1. prosince 2014

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Rozpočet ve výši 94 milionů euro a 99 partnerů z 19 zemí, kteří plánují výzkumné práce v rozsahu 770 člověko-roků. To je EMC2 v číslech, jeden z nejdůležitějších projektů Evropské unie v posledních letech, mezi jehož výzkumné týmy z univerzit a průmyslu byla přizvána díky dlouhodobým úspěšným výsledkům na mezinárodním poli také skupina Kybernetika pro materiálové vědy z CEITEC VUT. Ta nyní dokonce vede jeden z dílčích subprojektů EMC2. Hlavní snahou EMC2 obecně je zvyšování výkonu a efektivity vestavěných systémů napříč automobilovým a výrobním průmyslem, internetem věcí, zdravotnictvím či leteckým a kosmickým průmyslem.

Pod termínem vestavěné systémy je možné si představit například bankomat, autopilota, ale stejně tak pračku, myčku nádobí nebo třeba televizi. Zjednodušeně řečeno, jedná se o jednoúčelový systém, v němž je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá.  Vzhledem k tomu, že vestavěné systémy jsou určeny pro konkrétní použití, je cílem expertů v EMC2 jejich optimalizace pro danou aplikaci, a tak snížení ceny celého výrobku při současném zvýšení užitné hodnoty, spolehlivosti a zejména bezpečnosti.

Byli jsme pověřeni vedením jednoho subprojektu, kde VUT řeší oblast počítačového vidění pro bezpečnostní i průmyslové aplikace. V rámci projektu EMC2 kromě týmu z Fakulty informačních technologií z VUT v Brně spolupracujeme zejména s německými a rakouskými partnery, ale i se společnostmi z Dánska a dalších zemí EU,“ vysvětluje Pavel Václavek, vedoucí výzkumné skupiny z CEITEC VUT. Jeho tým se ve spolupráci s největším světovým producentem testovacích zařízení pro pohony pro automobily (AVL Rakousko) nebo dánským výrobcem řídicích systémů pro speciální pohony (DANFOS Dánsko) zaměřuje na zvýšení bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti pohonů.

Jako příklad bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti je možné uvést sadu vývojových opatření, která zabezpečí například nouzový provoz pohonu v případě nenadálé poruchy některé jeho části, přičemž při selhání nesmí dojít k ohrožení ostatních částí systému a lidí. Zatímco osobní automobil může mít v současnosti až na osmdesát řídicích systémů, vědci zapojení do projektu vyvíjejí a navrhují pro obecné použití řešení, které by výrazně minimalizovalo jejich počet. Sníží se tak výrobní náklady, zefektivní se fungování, zvýší se bezpečnost zařízení a v neposlední řadě klesne zátěž na životní prostředí.

Jako celek je projekt EMC2, jehož výsledky sleduje a z významné části i financuje Evropská unie, rozdělen na dvanáct menších subprojektů. Šest z nich je zaměřeno na vývoji nových technologií, druhá polovina na jejich aplikovatelnost.

 „Účast na projektech typu EMC2je cestou, jak se zapojit do mezinárodní vědecké komunity a vybudovat si tak pevné postavení a účast v dalších výzkumných projektech, což je klíč k budoucí udržitelnosti v současnosti tolik diskutovaných vědecko-výzkumných center a budoucí prosperitě nejen české vědy, ale i průmyslu,“ zdůraznil Markus Dettenhofer, ředitel CEITECu.


Projekt EMC2

Zkratka projektu (E)mbedded (M)ulti-Core systems for (M)ixed (C)riticality applications in dynamic and changeable real-time environments - tedy EMCMC, tedy EMC2 tedy EMC2  je současně vtipnou fyzikální hříčkou, protože rovnice E = mc² popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity patří mezi nejslavnější rovnice všech dob; znají ji i lidé, kteří se jinak o vědu nezajímají. Tato rovnice se stala jakýmsi „maskotem“, používá se jako příklad „složité vědy“, což ovšem její složitost přeceňuje. Rovnice popisuje vztah mezi energií a hmotností.

Mezinárodní koordinátor projektu: Infineon Technologies AG, Německo
Národní koordinátor projektu pro ČR: VUT v Brně, Středoevropský technologický institut – CEITEC
Další účastníci z ČR:  Freescale Polovodiče Česká republika, s.r.o.; SYSGO s.r.o.; IMA s.r.o.; AV ČR ÚTIA

Financování: ARTEMIS Industrial Association prostřednictvím ARTEMIS Joint Undertaking z prostředků EU, spolufinancování z národních rozpočtů členských zemí EU (za ČR MŠMT)

Další informace: http://www.artemis-emc2.eu/