Změnit instituci

Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování

    PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro registraci klikněte zde)

 

   Prohlédněte si laboratoř ve 3D panoramatické virtuální prohlídce

Head of Core Facility
Researcher ID
Telefon: +420 54949 6099
Mobil: 777926665
E-mail:
Kancelář:

Charakteristika laboratoře

czech bio logo nove

MAFIL je sdílenou laboratoří projektu CEITEC poskytující moderní zobrazovací služby výzkumným týmům začleněným do projektu CEITEC i externím zájemcům. Základní techniky, o něž se činnost MAFIL opírá, je humánní MR zobrazování a MR spektroskopie v silném magnetickém poli (3 T) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření elektrofyziologie a MRI). Expertízy MAFIL se zaměřují zejména na funkční a strukturální mapování mozku (hlavy), neboť tato sdílená laboratoř je primárně zaměřena pro neurovědní výzkum. Vzhledem k tomu, že MAFIL provádí měření na živých subjektech, podléhá přístup k nabízeným službám specifickým organizačním a prováděcím pravidlům.

Jedinečné vlastnosti

 • První výzkumná sdílená laboratoř s MRI skenery v České republice, která je součástí univerzity a je plně určena pro vědu
 • První výzkumná sdílená laboratoř v České republice poskytující veřejný přístup pro národní i mezinárodní uživatele. MAFIL je součástí CzechBioImaging národní výzkumné infrastruktury a také tvoří část Brněnského uzlu EuroBioImaging.
 • Hyperscanning (dva téměř identické MR skenery mohou být použity pro simultánní měření fMRI dvou vzájemně interagujících subjektů).
 • Multimodální a multiparametrické přístupy (kombinace MRI se simultánním záznamem elektrofyziologie; rTMS se simultánním EEG; kombinace různých MRI technik, jako je fMRI, DTI, výpočetní neuroanatomie atd.).
 • Nejmodernější zařízení (dva 3T Siemens Prisma MR skenery optimalizované pro výzkum mozku, 256kanálový MR kompatibilní EEG; specializovaný hardware pro stimulaci a zaznamenávání odezvy).
 • Přístup k inovativním MR sekvencím díky spolupráci s předními výzkumnými neurovědními centry.

Poskytované služby

Rámcový přehled MR technik

 • Anatomické zobrazování s nabídkou různých kontrastů (T1-, T2-váhované, separace voda/tuk, přenos magnetizace).
 • Zobrazování efektu BOLD (funkční zobrazování) včetně multiband akvizice.
 • Zobrazování difúze molekul vody (difúzní váhování, tenzor difúze, kurtóza) včetně multiband akvizice.
 • Spektroskopická měření (jednovoxelová spektroskopie a spektroskopické zobrazování) + SemiLaser and FastMap pro MRS (CMRR, Minneapolis).
 • Zobrazování perfúze, např. arterial spin labelling (ASL).

Rámcový přehled elektrofyziologických technik

 • High-density EEG (256 svodů) s možností simultánního měření v MR.
 • Standardní EEG (30 svodů) s možností simultánního měření v MR.
 • Měření elektrokardiografie (EKG), dýchání, pohybu (akcelerometr), kožního odporu a obecných polygrafických signálů s využitím bipolárních či unipolárních svodů, např. elektromyografie (EMG) – vše s možností měření v MR.
 • rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace).

Klíčové vybavení

1) Dva celotělové MR skenery s indukcí magnetického pole 3T

 • Siemens Prisma 3T, celotělový MR zobrazovací/spektroskopický systém s otvorem o velikosti 60 cm, disponující výkonným gradientním systémem (max. gradient 80 mT/m při max. rychlosti přeběhu 200 T/m/s). Excitace ve dvou nezávislých kanálech (TimTX TrueShape technika).
 • Dostupné cívky: hlavokrční (64 kanálů), hlavokrční (20 kanálů), páteřní (32 kanálů), tělová (18 kanálů), velká a malá flexibilní (4 kanály).
 • Možnost trigrování pomocí EKG, dechové křivky či pulzního oxymetru.
 • Možnost simultánního záznamu polygrafických signálů (EOG, EKG, EEG, dýchání, pohyb, EMG, ...).
 • MR systém A je navíc připraven pro multinukleární měření (vybaven 1H/31P hlavovou cívkou) a Tx/Rx CP hlavovou cívkou.
 • Možnost využití pulzních sekvencí vytvořených či modifikovaných v prestižních zahraničních institucích (e.g. from CMRR, University of Minnesota, University of Maastricht).

2) Vybavení pro funkční studie

 • Stimulační software E-Prime, MATLAB aj.
 • Plně MR kompatibilní audio-vizuální stimulace pro kvalitní přenos sluchových a/nebo vizuálních stimulů.
 • Ostatní vybavení pro záznam reakce probandů (tlačítka, klávesnice a další).

3) Elektrofyziologické systémy pro použití EEG laboratoři nebo v MR

 • 256kanálový MR kompatibilní EEG systém – EGI GES 400 MR systém se zesilovačem EGI Net Amps 400, 256 kanálů EEG včetně software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat. K dispozici několik typů a velikostí EEG čepic – MR kompatibilní EEG čepice pro rychlou aplikaci, EEG čepice pro dlouhodobá měření mimo MR a rTMS kompatibilní nízkoprofilové EEG čepice.
 • 30kanálový MR kompatibilní EEG/ExG systém – BrainProducts BrainAmp MR / BrainAmp ExG MR, 30 kanálů EEG, 1 kanál EOG, 1 kanál EKG + ExG modul. S ExG modulem možnost záznamu dalších fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat.
 • ExG MR kompatibilní systém – BrainProducts BrainAmp ExG MR, záznam fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat.
 • Stíněná EEG laboratoř – měření velmi kvalitních elektrofyziologických dat uvnitř stíněné kabiny, která je plně vybavena pro audiovizuální stimulaci a záznam interakce měřené osoby v rámci experimentálního protokolu. K tvorbě stimulačního protokolu je využito softwarového řešení E-Prime. Hardwarová konfigurace navíc dovoluje simultánní záznam EEG a ExG systému.
 • rTMS (repetitivně transkraniální magnetická stimulace) s bezrámovou stereotatktickou navigací.

Všechny sdílené laboratoře CEITEC jsou k dispozici externím uživatelům (z akademického prostředí i z firem). Čeští i zahraniční výzkumníci z univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem o získání přístupu do sdílených laboratoří, mohou využít podpory z výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging, financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

msmt

MAFIL NEWSLETTER

VOL. 4 (2/2017)

a4_mafil_bulletin_04_2017_eng (002)

VOL. 3 (1/2017)

a4_mafil_magazin_01_2017_stránka_1

VOL. 2 (2/2016)

MAFIL_newsletter_1cz

VOL. 1 (1/2016)

MAFIL_newsletter

 

seznam / vizitky

Jméno a pozice

E-mail

Telefon

Ing. Michal Mikl, Ph.D.
Vedoucí sdílené laboratoře
+420 54949 6099
Ing. Pavel Daniel
Odborný pracovník
+420 54949 8197, +420 543 182 641
Ing. Peter Latta, PhD.
Výzkumný pracovník, MR fyzik
+420 54949 5622
Ing. Lubomír Vojtíšek, Ph.D.
Odborný pracovník, správce MR přístrojů
+420 54949 7779
Ing. Martin Kojan
Odborný pracovník, správce EEG laboratoře
+420 54949 8197
Ing. Tomáš Slavíček
Odborný pracovník
+420 54949 7800
Ing. Marek Bartoň
Odborný pracovník
+420 54949 5432
Ing. Radek Mareček, Ph.D.
Zástupce vedoucího laboratoře, Odborný pracovník
+420 54949 7775, +420 543 182 641
Ing. Martin Lamoš
Odborný pracovník, pomocný správce elektrofyziologie
+420 54949 7801
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Administrátorka laboratoře, odborná pracovnice
+420 54949 7826
Ing. Martin Gajdoš
Odborný pracovník
+420 54949 4031
Ing. Petr Kudlička
Odborný pracovník, operátor MR+EEG
+420 54949 8197
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vedoucí výzkumné skupiny
+420 54949 6057, +420 543 182 623
Ing. Veronika Fabíková
Odborný pracovník, operátor MR+EEG
+420 54949 8197
Mgr. Eva Štipčáková
Odborný pracovník, operátor MR
+420 54949 7774
MUDr. Pavla Hanzlíková
Mgr. Petra Zemánková
PhD student
+420 54949 8006
Mgr. Monika Fňašková
+420 54949 7774
Ing. Pavel Říha
+420 54949 5432
MUDr. Alena Sorokač Kubolková
Michaela Montilla
Anežka Kovářová
Ing. Zuzana Koudelková

VYBRANÉ PUBLIKACE

2017

 • ANDERKOVA, L; BARTON, M; REKTOROVA, I, 2017:Striato-cortical Connections in Parkinson's and Alzheimer's Diseases: Relation to Cognition. MOVEMENT DISORDERS 32 (6), p. 917 - 921.
 • BRAZDIL, M; PAIL, M; HALAMEK, J; PLESINGER, F; CIMBALNIK, J; ROMAN, R; KLIMES, P; DANIEL, P; CHRASTINA, J; BRICHTOVA, E; REKTOR, I; WORRELL, GA; JURAK, P, 2017:Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. ANNALS OF NEUROLOGY 82 (2), p. 299 - 310.
 • FILIP, P; GALLEA, C; LEHERICY, S; BERTASI, E; POPA, T; MARECEK, R; LUNGU, O; KASPAREK, T; VANICEK, J; BARES, M., 2017:Disruption in cerebellar and basal ganglia networks during a visuospatial task in cervical dystonia. Movement Disorders
 • VYTVAROVA, E; MARECEK, R; FOUSEK, J; STRYCEK, O; REKTOR, I, 2017:Large-scale cortico-subcortical functional networks in focal epilepsies: The role of the basal ganglia. 14 , p. 28 - 36.
 • VYTVAROVA, E; MARECEK, R; FOUSEK, J; STRYCEK, O; REKTOR, I., 2017:Large-scale cortico-subcortical functional networks in focal epilepsies. NeuroImage-Clinical (14), p. 28 - 34.

2016

 • CZEKOOVA, K; SHAW, DJ; URBANEK, T; CHLADEK, J; LAMOS, M; ROMAN, R; BRAZDIL, M, 2016:What's the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. PSYCHOPHYSIOLOGY 53 (8), p. 1203 - 1216.
 • DAMBORSKA, A; ROMAN, R; BRAZDIL, M; REKTOR, I; KUKLETA, M, 2016:Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 127 (2), p. 1297 - 1306.
 • ELFMARKOVA, N; GAJDOS, M; MRACKOVA, M; MEKYSKA, J; MIKL, M; REKTOROVA, I, 2016:Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 22 , p. S52 - S55.
 • GAJDOS, M; MIKL, M; MARECEK, R, 2016:Mask_explorer: A tool for exploring brain masks in fMRI group analysis. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 134 , p. 155 - 163.
 • HEGER, Z; RODRIGO, MAM; MICHALEK, P; POLANSKA, H; MASARIK, M; VIT, V; PLEVOVA, M; PACIK, D; ECKSCHLAGER, T; STIBOROVA, M; ADAM, V, 2016:Sarcosine Up-Regulates Expression of Genes Involved in Cell Cycle Progression of Metastatic Models of Prostate Cancer. PLOS ONE 11 (11)
 • KLEIN, P; TYRLIKOVA, I; BRAZDIL, M; REKTOR, I, 2016:Brivaracetam for the treatment of epilepsy. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 17 (2), p. 283 - 295.
 • KUKLETA, M; DAMBORSKA, A; ROMAN, R; REKTOR, I; BRAZDIL, M, 2016:The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 127 (2), p. 1547 - 1550.
 • LOSAK, J; HUTTLOVA, J; LIPOVA, P; MARECEK, R; BARES, M; FILIP, P; ZUBOR, J; USTOHAL, L; VANICEK, J; KASPAREK, T, 2016:Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. SCHIZOPHRENIA BULLETIN 42 (6), p. 1517 - 1527.
 • MARECEK, R; LAMOS, M; MIKL, M; BARTON, M; FAJKUS, J; REKTOR, I; BRAZDIL, M, 2016:What can be found in scalp EEG spectrum beyond common frequency bands. EEG-fMRI study. JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING 13 (4)
 • REKTOROVA, I; MEKYSKA, J; JANOUSOVA, E; KOSTALOVA, M; ELIASOVA, I; MRACKOVA, M; BERANKOVA, D; NECASOVA, T; SMEKAL, Z; MARECEK, R, 2016:Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 29 , p. 90 - 95.
 • RYZI, M; OSLEJSKOVA, H; REKTOR, I; NOVAK, Z; HEMZA, J; CHRASTINA, J; SVOBODA, M; HERMANOVA, M; BRAZDIL, M, 2016:Long-term approach to patients with postsurgical seizures. EPILEPSIA 57 (4), p. 597 - 604.
 • SHAW, DJ; MARECEK, R; GROSBRAS, MH; LEONARD, G; PIKE, GB; PAUS, T, 2016:Co-ordinated structural and functional covariance in the adolescent brain underlies face processing performance. SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE 11 (4), p. 556 - 568.
 • SVOBODOVA, M; CRHA, I; NEKVAPILOVA, E; PODBORSKA, M; SROTOVA, I; VLCKOVA, E; STOURAC, P; BEDNARIK, J, 2016:Levels of serum anti-mullerian hormone in women with early stage of relapsing-remitting multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 22 , p. 437 - 438.
 • VESELY, B; REKTOR, I, 2016:The contribution of white matter lesions (WML) to Parkinson's disease cognitive impairment symptoms: A critical review of the literature. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 22 , p. S166 - S170.
 • ZEMANKOVA, P; LUNGU, O; BARES, M, 2016:Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 10
 • ZEMANKOVA, P; LUNGU, O; HUTTLOVA, J; KERKOVSKY, M; ZUBOR, J; LIPOVA, P; BARES, M; KASPAREK, T, 2016:Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 67 , p. 1 - 9.

2015

 • BEDNARIK, P; MOHEET, A; DEELCHAND, DK; EMIR, UE; EBERLY, LE; BARES, M; SEAQUIST, ER; OZ, G, 2015:Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. NMR IN BIOMEDICINE 28 (6), p. 685 - 693.
 • BEDNARIK, P; TKAC, I; GIOVE, F; DINUZZO, M; DEELCHAND, DK; EMIR, UE; EBERLY, LE; MANGIA, S, 2015:Neurochemical and BOLD responses during neuronal activation measured in the human visual cortex at 7 Tesla. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 35 (4), p. 601 - 610.
 • BOCKOVA, M; CHLADEK, J; JURAK, P; HALAMEK, J; STILLOVA, K; BALAZ, M; CHRASTINA, J; REKTOR, I, 2015:Complex Motor-Cognitive Factors Processed in the Anterior Nucleus of the Thalamus: An Intracerebral Recording Study. BRAIN TOPOGRAPHY 28 (2), p. 269 - 278.
 • SHAW, D J; MARECEK, R; BRAZDIL, M., 2015:Structural co-variance mapping delineates medial and medio-lateral temporal networks in déjà vu. Brain Imaging and Behaviour 10 (4), p. 1068 - 1079.
 • STILLOVA, K; JURAK, P; CHLADEK, J; CHRASTINA, J; HALAMEK, J; BOCKOVA, M; GOLDEMUNDOVA, S; RIHA, I; REKTOR, I, 2015:The Role of Anterior Nuclei of the Thalamus: A Subcortical Gate in Memory Processing: An Intracerebral Recording Study. PLOS ONE 10 (11)
 • SVATKOVA, A; MANDL, RCW; SCHEEWE, TW; CAHN, W; KAHN, RS; POL, HEH, 2015:Physical Exercise Keeps the Brain Connected: Biking Increases White Matter Integrity in Patients With Schizophrenia and Healthy Controls. SCHIZOPHRENIA BULLETIN 41 (4), p. 869 - 878.

2014

 • NESTRASIL, I; BEDNARIK, P; YUND, B; DELANEY, K; KOVAC, V; AHMED, A; SHAPIRO, E, 2014:Brain Mill abnormalities in mucopolysaccharidosis type I: cross-sectional Study. MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM 111 (2), p. S81 - S81.

2013

 • BRAZDIL, M; JANECEK, J; KLIMES, P; MARECEK, R; ROMAN, R; JURAK, P; CHLADEK, J; DANIEL, P; REKTOR, I; HALAMEK, J; PLESINGER, F; JIRSA, V, 2013:On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLOS ONE 8 (5)
 • GESCHEIDT, T; MARECEK, R; MIKL, M; CZEKOOVA, K; URBANEK, T; VANICEK, J; SHAW, DJ; BARES, M, 2013:Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES 34 (12), p. 2159 - 2166.
 • KASPAREK, T; PRIKRYL, R; REHULOVA, J; MARECEK, R; MIKL, M; PRIKRYLOVA, H; VANICEK, J; CESKOVA, E, 2013:Brain functional connectivity of male patients in remission after the first episode of schizophrenia. HUMAN BRAIN MAPPING 34 (3), p. 726 - 737.
 • ROMAN, R; BRAZDIL, M; CHLADEK, J; REKTOR, I; JURAK, P; SVETLAK, M; DAMBORSKA, A; SHAW, DJ; KUKLETA, M, 2013:Hippocampal Negative Event-Related Potential Recorded in Humans During a Simple Sensorimotor Task Occurs Independently of Motor Execution. HIPPOCAMPUS 23 (12), p. 1337 - 1344.
 • SHAW, DJ; CZEKOOVA, K; CHROMEC, J; MARECEK, R; BRAZDIL, M, 2013:Copying You Copying Me: Interpersonal Motor Co-Ordination Influences Automatic Imitation. PLOS ONE 8 (12), p. e84820 - .
 • ZELINKOVA, J; SHAW, DJ; MARECEK, R; MIKL, M; URBANEK, T; PETERKOVA, L; ZAMECNIK, P; BRAZDIL, M, 2013:Superior temporal sulcus and social cognition in dangerous drivers. NEUROIMAGE 83 , p. 1024 - 1030.

2012

 • BRAZDIL, M; MARECEK, R; URBANEK, T; KASPAREK, T; MIKL, M; REKTOR, I; ZEMAN, A, 2012:Unveiling the mystery of deja vu: The structural anatomy of deja vu. CORTEX 48 (9), p. 1240 - 1243.
 • GESCHEIDT, T; CZEKOOVA, K; URBANEK, T; MARECEK, R; MIKL, M; KUBIKOVA, R; TELECKA, S; ANDRLOVA, H; HUSAROVA, I; BARES, M, 2012:Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES 33 (6), p. 1329 - 1335.
 • OBHLIDALOVA, I; KERKOVSKY, M; STOURAT, P; BEDNARIK, P; VICKOVA, E, 2012:Imaging Techniques to Evaluate Morphological Correlates of Cognitive Dysfunction in Multiple Sclerosis Patients. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 75 (2), p. 170 - 178.
 • REKTOR, I; GOLDEMUND, D; BEDNARIK, P; SHEARDOVA, K; MICHALKOVA, Z; TELECKA, S; DUFEK, M; REKTOROVA, I, 2012:Impairment of Brain Vessels May Contribute to Mortality in Patients With Parkinson's Disease. MOVEMENT DISORDERS 27 (9), p. 1168 - 1172.

2011

 • REKTOR, I; TOMCIK, J; MIKL, M; MARECEK, R; BRAZDIL, M; REKTOROVA, I, 2011:ASSOCIATION BETWEEN BASAL GANGLIA AND LARGE SCALE BRAIN NETWORKS IN EPILEPSY. EPILEPSIA 52 , p. 175 - 176.

PROJEKTY

 • RIAT-CZ (ATCZ40), Interreg CZ-AT, 2016 - 2018
 • CzechBioimaging - Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), MEYS, 2017 - 2020
 • Czech-BioImaging - Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (LM2015062), MEYS, 2016 - 2019
Filter
Filtr

Equipment Research group / CF Profile card
EEG systém EEG systém
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
MR compatible EEG/polygraphic system supports a variety of electrophysiological measurements (EEG, ECG, respiration, skin resistance, EMG, etc.) MR compatible EEG/polygraphic system supports a variety of electrophysiological measurements (EEG, ECG, respiration, skin resistance, EMG, etc.)
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
MR compatible polygraphic system supports a variety of electrophysiological measurements (ECG, respiration, skin resistance, EMG, etc.) MR compatible polygraphic system supports a variety of electrophysiological measurements (ECG, respiration, skin resistance, EMG, etc.)
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
MR compatible stimulation system MR compatible stimulation system
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
TMS (transcranial magnetic stimulation) with frameless stereotaxy CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
Whole-body human 3T MR scanner Whole-body human 3T MR scanner
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
Whole-body human 3T MR scanner Whole-body human 3T MR scanner
CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory

Documents available for CF users.

 

*) You need access to CF MAFIL's booking system (intranet) in order to download marked documents

Přečtěte si také
Advanced Materials and Nanotechnology Seminar Series: Dr. Zoltan RACZ

22. září 2017 12:44

Advanced Materials and Nanotechnology Seminar Series: Dr. Zoltan RACZ

WHO? Dr. Zoltan Racz WHAT ABOUT? Paper-based Electronics – Materials, Fabrication and Applications WHEN? Tuesday: September, 26 starts 13:…

Lecture: Regulation of transcription elongation in E. coli by the RNA polymerase – RNA interactome

22. září 2017 10:34

Lecture: Regulation of transcription elongation in E. coli by the RNA…

WHEN: September 29, 2017 from 14:00 WHERE: Room 145, building A35, University Campus Bohunice SPEAKER: Prof. Renée Schroeder, …