Změnit instituci
Pokročilé nano a mikrotechnologie Pokročilé materiály Strukturní biologie Gen. a prot. rostlin. systémů Molekulární medicína Výzkum mozku a lidské mysli Molekulární vet. medicína

Molekulární medicína

Koordinátor programu
Researcher ID
Telefon: +420 54949 7917, +420 532 234 622
Mobil: 604 231 908
E-mail: ,
Kancelář:

Popis programu

Většina lidských onemocnění se rozvíjí na základě genetických dispozic jedince nebo jsou způsobena infekčními agens. Kromě toho je také interakce lidského organizmu s infekčním činitelem ovlivněna geneticky, a to jak ze strany hostitele tak i patogenu. Proto jsou hlavní cíle programu

 • využít moderních přístupů k analýze genomů (lidských i mikrobiálních):
 • na molekulární úrovni studovat vlastnosti buněk související s nádorovou transformací a rezistencí vůči moderní protinádorové léčbě;
 • analyzovat mechanizmy vedoucí k poruchám imunitní odpovědi organizmu.

Mezi nemoci studované v rámci projektu budou proto zahrnuta nádorová onemocnění, neuromuskulární, neurodegenerativní a metabolické poruchy, infekční choroby a defekty imunitního systému (primární a sekundární deficience, alergie, autoimunitní poruchy). Tyto oblasti patří mezi aktuální témata biomedicínckého výzkumu i klinické medicíny. Program si klade za cíl přinést nové poznatky o patogenezi uvedených onemocnění a vyvíjet experimentální strategie pro jejich léčbu a prevenci. Nové možnosti analýzy celého lidského genomu, které zahrnují komparativní a funkční genomiku a proteomiku, perspektivně umožní vytvoření specifické molekulární diagnostiky, rozvoj medicíny „šité na míru“ a zavedení genové terapie. Tyto cíle budou plněny v úzké spolupráci s řadou dalších programů v rámci projektu CEITEC.

Dílčí cíle programu

 • Zavedení vysokokapacitních analýz lidského a mikrobiálního genomu a využití těchto technologií v medicíně. Analýza lidského transkriptomu a epigenetických změn.
 • Mapování klíčových genetických defektů nádorových buněk. Genomická a proteomická analýza nádorových buněk s cílem predikovat léčebnou odpověď. Analýza buněčné rezistence vůči moderní protinádorové léčbě. Vyhledávání vhodných cílů genové terapie.
 • Molekulárněgenetická diagnostika a charakterizace neuromuskulárních, neurodegenerativních a metabolických poruch.
 • Charakterizace genomu nových, opětovně se šířících a sexuálně přenosných patogenů; identifikace a charakterizace genetických vlastností mikroorganizmů vcelogenomovém měřítku.
 • Studium mechanizmů vedoucích k poruchám imunitní odpovědi organizmu, zvláště pak kvantitativních a kvalitativních defektů (primární a sekundární deficience, alergie, alergoonkologie, autoimunitní poruchy); analýza genů podílejících se na imunitní odpovědi.
 • Rozvoj přístupů zlepšujících současné terapeutické protokoly a experimentální strategie, které si dávají za cíl navržení nových terapeutických metod.

Aplikace výsledků

 • Lepší stratifikace pacientů s nádorovými a dědičnými onemocněními do prognostických skupin, která umožní medicínu „šitou na míru“.
 • Rozvoj nových experimentálních strategií pro léčbu rakoviny.
 • In vitro testování nových léčiv pro terapii vybraných onemocnění.
 • Zlepšování léčebných protokolů u vybraných pacientů s nádorovými onemocněními.
 • Identifikace mutací zodpovědných za vznik onemocnění. Hledání vzájemných vztahů mezi genotypem a fenotypem.
 • Identifikace nových cílů pro diagnostiku a léčbu nových, opětovně se šířících a sexuálně přenosných patogenů.
 • Mapování cest přenosu nozokomiálních infekcí, které pomůže omezit výskyt těchto infekcí v nemocničních zařízeních.
 • Epidemiologické mapování mikroorganizmů sexuálně přenosných onemocnění umožňující zavedení účinnějších preventivních opatření.
 • Zdokonalení diagnostiky za účelem lepšího odhadu závažnosti infekce a případných alergických a autoimunitních komplikací.
 • Identifikace mikroorganizmů spojovaných sonemocněními s komplikovanou etiologií, zavedení nové léčby těchto nemocí.
 • Objasnění patogeneze imunodeficitních a alergických onemocnění, nové možnosti léčby a terapie.

Výzkumné skupiny

Centrální/sdílená laboratoř

Fotogalerie

RP5_1 RP5_2 RP5_5
RP5_3
Přečtěte si také
Lecture: Tuning the Membrane Elasticity by the Ionic Strength of Surrounding Media

22. listopadu 2017 14:00

Lecture: Tuning the Membrane Elasticity by the Ionic Strength of…

SPEAKER: Dr. Suzana Šegota, Ruđer Bošković Institute, Croatia TOPIC: Tuning the membrane elasticity by the ionic strength of surrounding media …

Studenti a mladí vědci se vzdělávali v pokročilé mikroskopii na kurzu Talking Colors: Advanced Microscopy

14. listopadu 2017 22:22

Studenti a mladí vědci se vzdělávali v pokročilé mikroskopii na kurzu…

V rámci veřejných přednášek v původním domově otce genetiky Johana Gregora Mendela - Mendelově muzeu v Brně v České republice byli naši mladí…