Změnit instituci
Pokročilé nano a mikrotechnologie Pokročilé materiály Strukturní biologie Gen. a prot. rostlin. systémů Molekulární medicína Výzkum mozku a lidské mysli Molekulární vet. medicína

Molekulární medicína

Koordinátor programu

Popis programu

Většina lidských onemocnění se rozvíjí na základě genetických dispozic jedince nebo jsou způsobena infekčními agens. Kromě toho je také interakce lidského organizmu s infekčním činitelem ovlivněna geneticky, a to jak ze strany hostitele tak i patogenu. Proto jsou hlavní cíle programu

 • využít moderních přístupů k analýze genomů (lidských i mikrobiálních):
 • na molekulární úrovni studovat vlastnosti buněk související s nádorovou transformací a rezistencí vůči moderní protinádorové léčbě;
 • analyzovat mechanizmy vedoucí k poruchám imunitní odpovědi organizmu.

Mezi nemoci studované v rámci projektu budou proto zahrnuta nádorová onemocnění, neuromuskulární, neurodegenerativní a metabolické poruchy, infekční choroby a defekty imunitního systému (primární a sekundární deficience, alergie, autoimunitní poruchy). Tyto oblasti patří mezi aktuální témata biomedicínckého výzkumu i klinické medicíny. Program si klade za cíl přinést nové poznatky o patogenezi uvedených onemocnění a vyvíjet experimentální strategie pro jejich léčbu a prevenci. Nové možnosti analýzy celého lidského genomu, které zahrnují komparativní a funkční genomiku a proteomiku, perspektivně umožní vytvoření specifické molekulární diagnostiky, rozvoj medicíny „šité na míru“ a zavedení genové terapie. Tyto cíle budou plněny v úzké spolupráci s řadou dalších programů v rámci projektu CEITEC.

Dílčí cíle programu

 • Zavedení vysokokapacitních analýz lidského a mikrobiálního genomu a využití těchto technologií v medicíně. Analýza lidského transkriptomu a epigenetických změn.
 • Mapování klíčových genetických defektů nádorových buněk. Genomická a proteomická analýza nádorových buněk s cílem predikovat léčebnou odpověď. Analýza buněčné rezistence vůči moderní protinádorové léčbě. Vyhledávání vhodných cílů genové terapie.
 • Molekulárněgenetická diagnostika a charakterizace neuromuskulárních, neurodegenerativních a metabolických poruch.
 • Charakterizace genomu nových, opětovně se šířících a sexuálně přenosných patogenů; identifikace a charakterizace genetických vlastností mikroorganizmů vcelogenomovém měřítku.
 • Studium mechanizmů vedoucích k poruchám imunitní odpovědi organizmu, zvláště pak kvantitativních a kvalitativních defektů (primární a sekundární deficience, alergie, alergoonkologie, autoimunitní poruchy); analýza genů podílejících se na imunitní odpovědi.
 • Rozvoj přístupů zlepšujících současné terapeutické protokoly a experimentální strategie, které si dávají za cíl navržení nových terapeutických metod.

Aplikace výsledků

 • Lepší stratifikace pacientů snádorovými a dědičnými onemocněními do prognostických skupin, která umožní medicínu „šitou na míru“.
 • Rozvoj nových experimentálních strategií pro léčbu rakoviny.
 • In vitro testování nových léčiv pro terapii vybraných onemocnění.
 • Zlepšování léčebných protokolů u vybraných pacientů s nádorovými onemocněními.
 • Identifikace mutací zodpovědných za vznik onemocnění. Hledání vzájemných vztahů mezi genotypem a fenotypem.
 • Identifikace nových cílů pro diagnostiku a léčbu nových, opětovně se šířících a sexuálně přenosných patogenů.
 • Mapování cest přenosu nozokomiálních infekcí, které pomůže omezit výskyt těchto infekcí v nemocničních zařízeních.
 • Epidemiologické mapování mikroorganizmů sexuálně přenosných onemocnění umožňující zavedení účinnějších preventivních opatření.
 • Zdokonalení diagnostiky za účelem lepšího odhadu závažnosti infekce a případných alergických a autoimunitních komplikací.
 • Identifikace mikroorganizmů spojovaných sonemocněními s komplikovanou etiologií, zavedení nové léčby těchto nemocí.
 • Objasnění patogeneze imunodeficitních a alergických onemocnění, nové možnosti léčby a terapie.

Výzkumné skupiny

Centrální/sdílená laboratoř

Fotogalerie

RP5_1 RP5_2 RP5_5
RP5_3
Přečtěte si také
CEITEC na stránkách BBC

22. června 2017 13:00

CEITEC na stránkách BBC

Studie odborníků z CEITECu Masarykovy univerzity zkoumající, zda se stres z holokaustu přenesl na další generace, se dostala i na stránky BBC…

Neurologové zkoumají, jak některé nemoci souvisí s rodným jazykem

21. června 2017 14:46

Neurologové zkoumají, jak některé nemoci souvisí s rodným jazykem

Rychleji zachytit a přesněji diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba chtějí neurologové z…