Změnit instituci
Pokročilé nano a mikrotechnologie Pokročilé materiály Strukturní biologie Gen. a prot. rostlin. systémů Molekulární medicína Výzkum mozku a lidské mysli Molekulární vet. medicína

Výzkumná skupina Ivana Rektora

Vedoucí výzkumné skupiny
Researcher ID
Telefon: +420 54949 6057, +420 543 182 623
E-mail:
Kancelář:

Research areas

 • Výzkum pokročilých záznamů, analýza dat a integrace multimodálních metod (MRI, HD EEG, fMRI/EEG) v oblasti mapování mozku
 • Porozumění úlohy a interakcí kortikálních a subkortikálních funkcí při zpracovávání složitějších mozkových operací u zdravých a nemocných
 • Vývoj a implementace pokročilých metod zpracování neurovědních dat pro CF MAFIL
 • Výzkum v oblasti epilepsie, Parkinsonovy choroby, vaskulárního parkinsonismu, kognitivních funkcí, hudby, psaní a stresu

Main objectives

 • Vývoj nových molekulárních a funkčních zobrazovacích metod a jejich zavádění do klinických neurověd.
 • Využití multimodálního přístupu k pokročilým studiím kognitivních a behaviorálních funkcí.

Content of research

Čtyři základní přístupy umožňující studium

a. subkortikálních struktur a jejich interakcí s kortexem

b. velkých mozkových sítí u zdravých a u pacientů s převažujícím kortikálním / převažujícím subkortikálním onemocněním (epilepsie, Parkinsonova choroba,  dystonie)

 • Elektrofyziologické záznamy z hlubokých mozkových struktur (Subthalamické jádro,  Anterior Nucleus Thalamu, Pallidum)
 • High density elektrofyziologické záznamy z kortikálních struktur
 • Funkční, strukturní a metabolické zobrazování pomocí MRI technik
 • EEG-fMRI: kombinace simultánního fMRI záznamu a elektrofyziologického záznamu

Analýzy dat s pokročilými matematickými metodami jsou prováděny ve spolupráci s ISI AS CR, CERIT MU

Projects

Music Lovers Club

Projekt má dvě části. První je studie intrakraniálních EEG dat, která se zabývá vlivem hudby na epilepsii. Druhá se zabývá výzkumem konektivity mozku související s vnímáním hudby u profesionálních a amatérských hudebníků. Tato část se zaměřuje na analýzu funkční konektivity a míru zapojení kognitivní složky mozku při poslechu vážné hudby u profesionálních hráčů – instrumentalistů – versus pasivních posluchačů. Design zahrnuje poslech úryvku vážné hudby dle výběru účastníka a poslech úryvku účastníkovi předem neznámého. Na základě analýzy aktivity mozkových oblastí a sítí bude testována hypotéza, zda profesionální hráči zapojují při poslechu vážné hudby kognitivní složku více, než pasivní posluchači.

Podpořeno z NPU II

Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS

Hluboká mozková stimulace (DBS) je dlouhodobě účinná metoda léčby pozdních hybných příznaků Parkinsonovy nemoci (PN). Nejčastějším cílem stimulace je subthalamické jádro (STN). U některých pacientů se i přes pozitivní efekt na hybné příznaky občas setkáváme s poruchami kognitivních funkcí a jinými neuropsychiatrickými příznaky. Skalpové EEG s 256 svody je nahráváno v průběhu zapnuté a vypnuté stimulace. Dále pak v případě intrakraniální podskupiny je pořizován simultánní intracerebrální záznam v kombinaci se skalpovým EEG. Pokročilé výpočetní a analytické metody se používají k osvětlení vlivu STN-DBS na motorické a kognitivní kortikální sítě a korelují se s logitudiálním klinickým testováním. Cílem projektu je detekce změn funkční kortikální konektivity vlivem STN-DBS pro optimalizaci této léčby a také nalezení případného predikčního ukazatele kognitivních poruch spojených s DBS.

Podpořeno grantem AZV-16-33798A Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS.

Data-driven filtrace fMRI dat

Tento projekt se zabývá srovnáním a hodnocením možných postupů data-driven filtrace fMRI dat. K tomuto způsobu filtrace jsou využívány signály z bílé hmoty a likvoru. Cílem projektu je porovnat jak vhodnost jednotlivých způsobů extrakce daných signálů, tak i oblastí, ze kterých jsou tyto signály extrahovány. Kritérium pro porovnání jednotlivýc přístupů je zde množství vysvětlené šumové variability v datech (žádoucí co nejvyšší) a potlačení signálů neuronálního původu (žádoucí co nejnižší).

Podpořeno grantem GAČR GA14-33143S.

Návrh a optimalizace pulzních sekvenci s ultrakrátkým echо-časem pro spolehlivou detekci obsahu myelinu v lidském mozku pomocí MR zobrazování

Cílem projektu je návrh a optimalizace pulsní sekvence s ultrakrátkým echo-časem pro přímé měření signálů s krátkým T2 pocházejících z bílé hmoty mozkové. Pro spolehlivou detekci myelinových obalů je nutno překonat dvě hlavní překážky: 1) jejich signál klesá k nule během několika desítek mikrosekund; a 2) jejich signál je překryt převládajícími složkami s dlouhým T2 z bílé hmoty mozkové. Unikátní vlastností navržené pulsní sekvence bude kalibrační procedura korigující distorze obrazu způsobené vířivými proudy, založená na měření k-trajektorie během zapínání gradientu. Kompletního odstranění zbytkových komponent s dlouhým T2 bude dosaženo optimalizovanou akvizicí dvojího echa a jejich odečtením bude použito schéma komprimovaného snímání, čímž bude stanoven signál komponent s krátkým T2. V návaznosti na technický vývoj bude provedena pilotní studie zahrnující zdravé dobrovolníky a dobrovolníky s roztroušenou sklerózou, aby bylo možně nově vyvinutou metodiku ověřit.

Podpořeno grantem GAČR GA15-12607S.

Neurobiologické a psychologické markery stresu/odolnosti u přeživších holokaust a jejich potomků

Projekt "Neurobiologické a psychologické markery stresu/odolnosti u přeživších holokaust a jejich potomků - třígenerační studie" je studie, která má za cíl prozkoumat psychologické, neurobiologicé a genetické faktory silného stresu u osob přeživších šoa (holokaust) a nalézt souvislosti mezi nimi. Dále odhalit mechanismy trans-generačních transferů biomarkerů, kterými chronický stres ovlivňuje život druhé a třetí generace, ve srovnání s kontrolními subjekty odpovídajícími věkem, pohlavím a vzděláním.

Podpořeno z projektu Czech Bioimaging a Nadačním fondem obětem holokaustu.

Detekce lézí u nelezionální epilepsie s využitím multimodálních zobrazovacích metod

Projekt se zaměřuje na identifikaci dříve neidentifikovatelných strukturálních a funkčních lézí mozku, které jsou potenciálním zónami způsobujícími epileptické záchvaty. Pro detekci lézí budou kombinovány pokročilé funkční a strukturní zobrazovací metody: High density EEG, simultánní high density EEG – fMRI, arterial spin labeling, pokročilé strukturní zobrazování ve vysokém rozlišení, difuzní zobrazování traktů a DKI. Cílem je vytvoření validovaných protokolů pro rutinní klinickou praxi.

Podpořeno z NPU II.

 

seznam / vizitky

Jméno a pozice

E-mail

Telefon

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vedoucí výzkumné skupiny
+420 54949 6057, +420 543 182 623
MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
Výzkumný pracovník
+420 543 182 683
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
Výzkumný pracovník
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Výzkumný pracovník
+420 543 182 645
MUDr. Alena Damborská, Ph.D.
Výzkumný pracovník
+420 54949 7454, +420 532 232 050
Ing. Peter Latta, PhD.
Výzkumný pracovník, MR fyzik
+420 54949 5622
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
Vedoucí sdílené laboratoře
+420 54949 6099
Ing. Marek Bartoň
Odborný pracovník
+420 54949 5432
Ing. Radek Mareček, Ph.D.
Zástupce vedoucího laboratoře, Odborný pracovník
+420 54949 7775, +420 543 182 641
Lenka Zahradníková
Sekretářka
+420 543 182 658
Ing. Martin Lamoš
Odborný pracovník, pomocný správce elektrofyziologie
+420 54949 7801
Anna Wojna Pelczar, M.Sc., Ph.D.
+420 54949 8215
Mgr. Eva Štipčáková
Odborný pracovník, operátor MR
+420 54949 7774
Ing. Pavel Říha
+420 54949 5432
MUDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Odborný medicínský pracovník
+420 543 183 034
Ing. Martin Gajdoš
Odborný pracovník
+420 54949 4031
RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.
+420 775 892 513, +420 54949 3158
Patrícia Klobušiaková
Operátor MR
+420 54949 8446
MUDr. Ondřej Strýček
RNDr. Jan Fousek
Mgr. Monika Fňašková
+420 54949 7774
Ing. Eva Výtvarová
+420 54949 6374
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
+420 54949 7774
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
MUDr. Alena Svátková, Ph.D.
Odborný medicínský pracovník
Ing. Lubomír Vojtíšek, Ph.D.
Odborný pracovník, správce MR přístrojů
+420 54949 7779
MUDr. David Kec
Michael Teodor Grey
MUDr. Branislav Veselý
PhD student
MUDr. Barbora Sklenárová
MUDr. Barbora Deutschová
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
+420 54949 6397
Ing. Pavel Daniel
Odborný pracovník
+420 54949 8197, +420 543 182 641

VYBRANÉ PUBLIKACE

2017

 • ANDERKOVA, L; BARTON, M; REKTOROVA, I, 2017:Striato-cortical Connections in Parkinson's and Alzheimer's Diseases: Relation to Cognition. MOVEMENT DISORDERS 32 (6), p. 917 - 921.
 • BEDNARIK, P; TKAC, I; GIOVE, F; EBERLY, L. E; DEELCHAND, D. K; BARRETO, F. R; MANGIA, S, 2017:Neurochemical responses to chromatic and achromatic stimuli in the human visual cortex. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism
 • BRAZDIL, M; PAIL, M; HALAMEK, J; PLESINGER, F; CIMBALNIK, J; ROMAN, R; KLIMES, P; DANIEL, P; CHRASTINA, J; BRICHTOVA, E; REKTOR, I; WORRELL, GA; JURAK, P, 2017:Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. ANNALS OF NEUROLOGY 82 (2), p. 299 - 310.
 • FILIP, P; GALLEA, C; LEHERICY, S; BERTASI, E; POPA, T; MARECEK, R; LUNGU, O; KASPAREK, T; VANICEK, J; BARES, M., 2017:Disruption in cerebellar and basal ganglia networks during a visuospatial task in cervical dystonia. Movement Disorders
 • VYTVAROVA, E; MARECEK, R; FOUSEK, J; STRYCEK, O; REKTOR, I, 2017:Large-scale cortico-subcortical functional networks in focal epilepsies: The role of the basal ganglia. 14 , p. 28 - 36.
 • VYTVAROVA, E; MARECEK, R; FOUSEK, J; STRYCEK, O; REKTOR, I., 2017:Large-scale cortico-subcortical functional networks in focal epilepsies. NeuroImage-Clinical (14), p. 28 - 34.

2016

 • BOB, P; LAKER, M, 2016:Traumatic stress, neural self and the spiritual mind. CONSCIOUSNESS AND COGNITION 46 , p. 7 - 14.
 • CZEKOOVA, K; SHAW, DJ; URBANEK, T; CHLADEK, J; LAMOS, M; ROMAN, R; BRAZDIL, M, 2016:What's the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. PSYCHOPHYSIOLOGY 53 (8), p. 1203 - 1216.
 • DAMBORSKA, A; ROMAN, R; BRAZDIL, M; REKTOR, I; KUKLETA, M, 2016:Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 127 (2), p. 1297 - 1306.
 • ELFMARKOVA, N; GAJDOS, M; MRACKOVA, M; MEKYSKA, J; MIKL, M; REKTOROVA, I, 2016:Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 22 , p. S52 - S55.
 • GAJDOS, M; MIKL, M; MARECEK, R, 2016:Mask_explorer: A tool for exploring brain masks in fMRI group analysis. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 134 , p. 155 - 163.
 • KLEIN, P; TYRLIKOVA, I; BRAZDIL, M; REKTOR, I, 2016:Brivaracetam for the treatment of epilepsy. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 17 (2), p. 283 - 295.
 • KOVALOVA, I; KERKOVSKY, M; KADANKA, Z; KADANKA, Z; NEMEC, M; JUROVA, B; DUSEK, L; JARKOVSKY, J; BEDNARIK, J, 2016:Prevalence and Imaging Characteristics of Nonmyelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. SPINE 41 (24), p. 1908 - 1916.
 • KUKLETA, M; DAMBORSKA, A; ROMAN, R; REKTOR, I; BRAZDIL, M, 2016:The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 127 (2), p. 1547 - 1550.
 • LOSAK, J; HUTTLOVA, J; LIPOVA, P; MARECEK, R; BARES, M; FILIP, P; ZUBOR, J; USTOHAL, L; VANICEK, J; KASPAREK, T, 2016:Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. SCHIZOPHRENIA BULLETIN 42 (6), p. 1517 - 1527.
 • MARECEK, R; LAMOS, M; MIKL, M; BARTON, M; FAJKUS, J; REKTOR, I; BRAZDIL, M, 2016:What can be found in scalp EEG spectrum beyond common frequency bands. EEG-fMRI study. JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING 13 (4)
 • REKTOR, I; DOLEZALOVA, I; CHRASTINA, J; JURAK, P; HALAMEK, J; BALAZ, M; BRAZDIL, M,, 2016:High-Frequency Oscillations in the Human Anterior Nucleus of the Thalamus. BRAIN STIMULATION 9 (4), p. 629 - 631.
 • REKTOROVA, I; MEKYSKA, J; JANOUSOVA, E; KOSTALOVA, M; ELIASOVA, I; MRACKOVA, M; BERANKOVA, D; NECASOVA, T; SMEKAL, Z; MARECEK, R, 2016:Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 29 , p. 90 - 95.
 • RYZI, M; OSLEJSKOVA, H; REKTOR, I; NOVAK, Z; HEMZA, J; CHRASTINA, J; SVOBODA, M; HERMANOVA, M; BRAZDIL, M, 2016:Long-term approach to patients with postsurgical seizures. EPILEPSIA 57 (4), p. 597 - 604.
 • SHAW, DJ; MARECEK, R; GROSBRAS, MH; LEONARD, G; PIKE, GB; PAUS, T, 2016:Co-ordinated structural and functional covariance in the adolescent brain underlies face processing performance. SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE 11 (4), p. 556 - 568.
 • SVATKOVA, A; NESTRASIL, I; RUDSER, K; FINE, JG; BLEDSOE, J; SEMRUD-CLIKEMAN, M, 2016:Unique White Matter Microstructural Patterns in ADHD Presentations-A Diffusion Tensor Imaging Study. HUMAN BRAIN MAPPING 37 (9), p. 3323 - 3336.
 • TERPSTRA, M; CHEONG, I; LYU, T; DEELCHAND, DK; EMIR, UE; BEDNARIK, P; EBERLY, LE; OZ, G, 2016:Test-Retest Reproducibility of Neurochemical Profiles with Short-Echo, Single-Voxel MR Spectroscopy at 3T and 7T. MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 76 (4), p. 1083 - 1091.
 • VESELY, B; REKTOR, I, 2016:The contribution of white matter lesions (WML) to Parkinson's disease cognitive impairment symptoms: A critical review of the literature. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 22 , p. S166 - S170.
 • ZEMANKOVA, P; LUNGU, O; HUTTLOVA, J; KERKOVSKY, M; ZUBOR, J; LIPOVA, P; BARES, M; KASPAREK, T, 2016:Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 67 , p. 1 - 9.

2015

 • BEDNARIK, P; MOHEET, A; DEELCHAND, DK; EMIR, UE; EBERLY, LE; BARES, M; SEAQUIST, ER; OZ, G, 2015:Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. NMR IN BIOMEDICINE 28 (6), p. 685 - 693.
 • BEDNARIK, P; TKAC, I; GIOVE, F; DINUZZO, M; DEELCHAND, DK; EMIR, UE; EBERLY, LE; MANGIA, S, 2015:Neurochemical and BOLD responses during neuronal activation measured in the human visual cortex at 7 Tesla. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 35 (4), p. 601 - 610.
 • BOB, P; SELESOVA, P; RABOCH, J; KUKLA, L, 2015:Dissociative Symptoms and Mother's Marital Status in Young Adult Population. MEDICINE 94 (2)
 • BOCKOVA, M; CHLADEK, J; JURAK, P; HALAMEK, J; STILLOVA, K; BALAZ, M; CHRASTINA, J; REKTOR, I, 2015:Complex Motor-Cognitive Factors Processed in the Anterior Nucleus of the Thalamus: An Intracerebral Recording Study. BRAIN TOPOGRAPHY 28 (2), p. 269 - 278.
 • SHAW, D J; MARECEK, R; BRAZDIL, M., 2015:Structural co-variance mapping delineates medial and medio-lateral temporal networks in déjà vu. Brain Imaging and Behaviour 10 (4), p. 1068 - 1079.
 • STILLOVA, K; JURAK, P; CHLADEK, J; CHRASTINA, J; HALAMEK, J; BOCKOVA, M; GOLDEMUNDOVA, S; RIHA, I; REKTOR, I, 2015:The Role of Anterior Nuclei of the Thalamus: A Subcortical Gate in Memory Processing: An Intracerebral Recording Study. PLOS ONE 10 (11)
 • SVATKOVA, A; MANDL, RCW; SCHEEWE, TW; CAHN, W; KAHN, RS; POL, HEH, 2015:Physical Exercise Keeps the Brain Connected: Biking Increases White Matter Integrity in Patients With Schizophrenia and Healthy Controls. SCHIZOPHRENIA BULLETIN 41 (4), p. 869 - 878.
 • ZEMANKOVA, P; LUNGU, O; KASPAREK, T; HUTTLOVA, J; KERKOVSKY, M; BARES, M, 2015:ABNORMAL MOVEMENT SEQUENCING IN SCHIZOPHRENIA AND RELATED CORTICAL ACTIVATION PATTERNS. SCHIZOPHRENIA BULLETIN 41 , p. S244 - S244.

2014

 • BOB, P; ROMAN, R; SVETLAK, M; KUKLETA, M; CHLADEK, J; BRAZDIL, M, 2014:Preictal Dynamics of EEG Complexity in Intracranially Recorded Epileptic Seizure A Case Report. MEDICINE 93 (23)
 • DOLEZALOVA, I; BRAZDIL, M; HERMANOVA, M; JANOUSOVA, E; KUBA, R, 2014:Effect of partial drug withdrawal on the lateralization of interictal epileptiform discharges and its relationship to surgical outcome in patients with hippocampal sclerosis. EPILEPSY RESEARCH 108 (8), p. 1406 - 1416.
 • DOLEZALOVA, I; BRAZDIL, M; HERMANOVA, M; KOJAN, M; KUBA, R, 2014:CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH REFRACTORY MRI-NEGATIVE, PET-POSITIVE TEMPORAL LOBE EPILEPSY. EPILEPSIA 55 , p. 239 - 239.
 • ELISAK, M; MARTINKOVIC, L; AMLEROVA, J; MUSILOVA, K; KUBA, R; BRAZDIL, M; MARUSIC, P, 2014:CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEMPORAL LOBE EPILEPSY PATIENTS MANIFESTING WITH HYPERMOTOR SEIZURES. EPILEPSIA 55 , p. 61 - 62.
 • KWAN, P; TRINKA, E; VAN PAESSCHEN, W; REKTOR, I; JOHNSON, ME; LU, S, 2014:Adjunctive brivaracetam for uncontrolled focal and generalized epilepsies: Results of a phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled, flexible-dose trial. EPILEPSIA 55 (1), p. 38 - 46.
 • NESTRASIL, I; BEDNARIK, P; YUND, B; DELANEY, K; KOVAC, V; AHMED, A; SHAPIRO, E, 2014:Brain Mill abnormalities in mucopolysaccharidosis type I: cross-sectional Study. MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM 111 (2), p. S81 - S81.
 • PEC, O; BOB, P; RABOCH, J, 2014:Splitting in Schizophrenia and Borderline Personality Disorder. PLOS ONE 9 (3)

2013

 • BRAZDIL, M; JANECEK, J; KLIMES, P; MARECEK, R; ROMAN, R; JURAK, P; CHLADEK, J; DANIEL, P; REKTOR, I; HALAMEK, J; PLESINGER, F; JIRSA, V, 2013:On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLOS ONE 8 (5)
 • BRAZDIL, M; ZEMAN, A, 2013:The boundaries of epilepsy: Where is the limit? A reply to Labate and Gambardella. CORTEX 49 (4), p. 1163 - 1164.
 • GESCHEIDT, T; MARECEK, R; MIKL, M; CZEKOOVA, K; URBANEK, T; VANICEK, J; SHAW, DJ; BARES, M, 2013:Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES 34 (12), p. 2159 - 2166.
 • KASPAREK, T; PRIKRYL, R; REHULOVA, J; MARECEK, R; MIKL, M; PRIKRYLOVA, H; VANICEK, J; CESKOVA, E, 2013:Brain functional connectivity of male patients in remission after the first episode of schizophrenia. HUMAN BRAIN MAPPING 34 (3), p. 726 - 737.
 • ROMAN, R; BRAZDIL, M; CHLADEK, J; REKTOR, I; JURAK, P; SVETLAK, M; DAMBORSKA, A; SHAW, DJ; KUKLETA, M, 2013:Hippocampal Negative Event-Related Potential Recorded in Humans During a Simple Sensorimotor Task Occurs Independently of Motor Execution. HIPPOCAMPUS 23 (12), p. 1337 - 1344.
 • SHAW, DJ; CZEKOOVA, K; CHROMEC, J; MARECEK, R; BRAZDIL, M, 2013:Copying You Copying Me: Interpersonal Motor Co-Ordination Influences Automatic Imitation. PLOS ONE 8 (12), p. e84820 - .
 • ZELINKOVA, J; SHAW, DJ; MARECEK, R; MIKL, M; URBANEK, T; PETERKOVA, L; ZAMECNIK, P; BRAZDIL, M, 2013:Superior temporal sulcus and social cognition in dangerous drivers. NEUROIMAGE 83 , p. 1024 - 1030.

2012

 • BRAZDIL, M; MARECEK, R; URBANEK, T; KASPAREK, T; MIKL, M; REKTOR, I; ZEMAN, A, 2012:Unveiling the mystery of deja vu: The structural anatomy of deja vu. CORTEX 48 (9), p. 1240 - 1243.
 • BRAZDIL, M; MARECEK, R; URBANEK, T; KASPAREK, T; MIKL, M; REKTOR, I; ZEMAN, A, 2012:UNVEILING THE MYSTERY OF DEJA VU. EPILEPSIA 53 , p. 57 - 57.
 • GESCHEIDT, T; CZEKOOVA, K; URBANEK, T; MARECEK, R; MIKL, M; KUBIKOVA, R; TELECKA, S; ANDRLOVA, H; HUSAROVA, I; BARES, M, 2012:Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES 33 (6), p. 1329 - 1335.
 • OBHLIDALOVA, I; KERKOVSKY, M; STOURAT, P; BEDNARIK, P; VICKOVA, E, 2012:Imaging Techniques to Evaluate Morphological Correlates of Cognitive Dysfunction in Multiple Sclerosis Patients. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 75 (2), p. 170 - 178.
 • REKTOR, I; GOLDEMUND, D; BEDNARIK, P; SHEARDOVA, K; MICHALKOVA, Z; TELECKA, S; DUFEK, M; REKTOROVA, I, 2012:Impairment of Brain Vessels May Contribute to Mortality in Patients With Parkinson's Disease. MOVEMENT DISORDERS 27 (9), p. 1168 - 1172.
 • REKTOR, I; KUBA, R; BRAZDIL, M; CHRASTINA, J, 2012:Do the basal ganglia inhibit seizure activity in temporal lobe epilepsy?. EPILEPSY & BEHAVIOR 25 (1), p. 56 - 59.

2011

 • BOB, P; JASOVA, D; BIZIK, G; RABOCH, J, 2011:Epileptiform Activity in Alcohol Dependent Patients and Possibilities of Its Indirect Measurement. PLOS ONE 6 (4)
 • MUSILOVA, K; KUBA, R; BRAZDIL, M; TYRLIKOVA, I; REKTOR, I, 2011:PERIICTAL BED LEAVING IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY: INCIDENCE AND LATERALIZING VALUE. EPILEPSIA 52 , p. 143 - 144.
 • REKTOR, I; TOMCIK, J; MIKL, M; MARECEK, R; BRAZDIL, M; REKTOROVA, I, 2011:ASSOCIATION BETWEEN BASAL GANGLIA AND LARGE SCALE BRAIN NETWORKS IN EPILEPSY. EPILEPSIA 52 , p. 175 - 176.

GRANTY

 • Návrh a optimalizace pulzních sekvenci s ultrakrátkým echо-časem pro spolehlivou detekci obsahu myelinu v lidském mozku pomocí MR zobrazování (GA15-12607S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017
 • Functional brain correlates related to negative symptoms of schizophrenia treatment by repetitive transcranial magnetic stimulation (NS9890), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011
 • The Internal Organisation and Neurobiological Mechanisms of Functional CNS Systems under Normal and Pathological Conditions (MSM0021622404), MEYS - Institutional Research Plan, 2005 - 2011

PLANNED RESEARCH INFRASTRUCTURE

Core Facility

The research group will be one of the principal users of the equipment available within CEITEC Molecular and Functional Imaging Core Facility.

Technology Units

 • Computational neuroscience
 • Laboratory for cognitive and behavioral sciences
 • Pain research laboratory

CURRENT RESEARCH INFRASTRUCTURE

MR Siemens Magnetom Symphony 1.5T, MR compatible EEG (BrainAmp) 32 channels, Video EEG system (Alien) 128 channels, EEG system (BrainScope) 96 channels.

Přečtěte si také
Advanced Materials and Nanotechnology Seminar Series: Dr. Zoltan RACZ

22. září 2017 12:44

Advanced Materials and Nanotechnology Seminar Series: Dr. Zoltan RACZ

WHO? Dr. Zoltan Racz WHAT ABOUT? Paper-based Electronics – Materials, Fabrication and Applications WHEN? Tuesday: September, 26 starts 13:…

Lecture: Regulation of transcription elongation in E. coli by the RNA polymerase – RNA interactome

22. září 2017 10:34

Lecture: Regulation of transcription elongation in E. coli by the RNA…

WHEN: September 29, 2017 from 14:00 WHERE: Room 145, building A35, University Campus Bohunice SPEAKER: Prof. Renée Schroeder, …