CEITEC organizoval první agro-inovační fórum

23. dubna 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

V současné době zemědělství poskytuje potravu pro 7 miliard lidí, ve srovnání s 1,6 miliardami před 100 lety.Předpokládá se, že do roku 2050 se celosvětová populace zvýší o další 2 miliardy lidí, což bude vyžadovat 50 až 70 % více potravin. Změna klimatu, urbanizace a omezené množství orné půdy zvyšují tento problém. České zemědělství je ovlivněno především klimatickými jevy, jako jsou teplé a suché léto, mírné zimy a neustále klesající kvalita půdy.

Globální i místní zemědělství je připraveno na inovativní řešení, která by zajistila celosvětovou bezpečnost potravin a udržovala ekologickou rovnováhu. Vedoucí vědečtí pracovníci rostlinného výzkumu z CEITECu se dne 10. dubna 2018 sešli se zástupci lokálních zemědělských a biotechnologických společnostík výměně svého know-how a odborných znalostí, aby mohli poskytnout inovativní řešení k řešení těchto výzev. Spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem je skvělý způsob, jak zvýšit praktický význam základního výzkumu, zajistit přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu místním společnostem a posílit regionální inovační potenciál.

Akce se konala ve středoevropském technologickém institutu (CEITEC) a shodovala se s TECHAGRO Brno - jednou z největších zemědělských výstav v Evropě a konferencí pro budoucnost českého zemědělství.