Změnit instituci
Pokročilé nano a mikrotechnologie Pokročilé materiály Strukturní biologie Gen. a prot. rostlin. systémů Molekulární medicína Výzkum mozku a lidské mysli Molekulární vet. medicína

Pokročilé polymerní materiály a kompozity - Josef Jančář

Vedoucí výzkumné skupiny
Researcher ID
Telefon: +420 54114 9898, +420 54114 9310
E-mail:
Kancelář:
Zástupce vedoucího výzkumné skupiny
Researcher ID
Telefon: +420 54114 9828
E-mail: ,
Kancelář:

Research areas

 • Syntéza speciálních organických a organicko-anorganických polymerů a kopolymerů
 • Vztahy mezi strukturou a vlastnostmi v polymerech a polymerních kompozitech
 • Vývoj pokročilých funkčních materiálů založených na nanostrukturovaných hierarchických polymerech
 • Syntézy polymerů s řízenou životností, resorpce biomedicínských polymerů, predikce životnosti pro komerční plasty
 • Fyzika heterogenních polymerních systémů, deformace a zlomové jevy v dynamice replikace polymerů, nanokompozitní viskoelasticita, samouspořádání
 • Syntéza biopolymerních materiálů pro tkáňové inženýrství a distribuci léků

Advanced Polymers and Composites - brožura ke stažení (EN) (2,78 MB)

Příprava pokročilých multifunkčních polymerních a biopolymerních materiálů

Kvantifikace vztahů struktura-vlastnost-funkce v sypkém materiálu

Mechanismy degradace polymerů

Zrychlené stárnutí

Počítačové modelování a simulace

Main objectives

Biomateriály

Vývoj nových kompozitních biomateriálů, které mohou indukovat růst pojivové tkáně na povrchu implantátů, a tak urychlit hojení a zlepšit pevnost a biologickou stabilitu spojení implantátu a tkáně (materiály pro náhradu měkkých a tvrdých tkání).

Materiály pro energetiku a ekologii

Vývoj nových kompozitních materiálů s funkčně upravenými strukturami pro zlepšení účinnosti a životnosti součástí a zařízení pro energetiku, komunikační a řídicí technologie (vodivé polymerní materiály pro elektrody, biopolymery a prekurzory rostlin a zbytků rostlin).

Konstrukční materiály

Vývoj nových polymerních kompozitů s vynikajícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi pro konstrukční aplikace (polymerní multifunkční kompozity pro špičkové inženýrské aplikace).

Content of research

Pokročilé polymery a kompozity

Hlavní činností výzkumné skupiny je zkoumat pokročilé metody přípravy multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů (biomateriály, elektromateriály a strukturní materiály), charakterizovat jejich strukturu v různých měřítkách, kvantifikovat vztahy struktura-vlastnost-funkce na různých strukturálních úrovních a vyvinout postupy pro konstrukci vlastností této třídy materiálů v procesu jejich přípravy.

Mezi specifické výzkumné činnosti patří:

Příprava pokročilých multifunkčních polymerních a biopolymerních materiálů

Výzkum při přípravě nových, pokročilých víceúrovňových a multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů využívajících pokročilé syntézy multifunkčních makromonomerů a polymerů, ultratenkých nanostrukturních polymerních vrstev a funkčně specifických chemických modifikací biopolymerů, syntézy monomerů a polymerů z obnovitelných zdrojů a využití geneticky modifikovaných mikroorganismů za účelem výroby biopolymerů s požadovanou molekulární strukturou.

Kvantifikace vztahů struktura-vlastnost-funkce v sypkých materiálech

Charakterizace strukturních parametrů, specifických funkcí a vlastností syntetizovaných materiálů na různých měřítkách od nanometrů přes mikro až po makroškálu a výzkum způsobů řízení vlastností a funkcí v různých krocích přípravy materiálu z molekulární úrovně, přes supermolekulární úroveň a morfologii k fázové struktuře a prostorovému uspořádání heterogenity. Kromě fyzikálně-chemických a mechanických vlastností bude také zkoumána biotoxicita a ekotoxicita nových materiálů.

Mechanismy degradace polymerů

Výzkum mechanizmů a kinetiky degradace syntetických materiálů hydrolýzou a bakteriálním působením, migrace degradačních produktů na biotické a abiotické složky životního prostředí, včetně výzkumů při retenci těchto druhů v životním prostředí a v živých organizmech na molekulární, buněčné, tkáňové a metabolické hladiny; bude také zkoumáno použití krevních derivátů jako bioindikátorů. Dále budou zkoumány degradační mechanismy komerčních plastů a sloučenin. Výzkum fenoménů probíhajících v polymerní matrici za aplikačních podmínek; vývoj nových, stabilnějších materiálů a způsobů spolehlivé předpovědi jejich životnosti.

Zrychlené stárnutí

Zkoušky degradace se provádějí v klimatických a tepelných šokových komorách s možností nastavení a udržení pracovních faktorů aplikovaných na zkušební vzorky materiálů po dobu trvání zkoušky. Konkrétně to znamená zrychlené testy životnosti, zrychlené tepelné stárnutí, elektrický stres a stárnutí kombinací vlivů, cyklické tepelné namáhání (změny teploty), zkoušky teplotním šokem, vyšší vliv relativní vlhkosti a účinky viditelného a UV záření.

Počítačové modelování a simulace

Vývoj nových simulačních postupů a metod počítačového modelování vztahů struktura-vlastnost-funkce v heterogenních polymerních materiálech a defekty v anizotropních polymerních systémech podporujících počítačový návrh materiálu, difuzi non-Fickian v degradaci pevných látek, pro předpověď životnosti polymerního odpadu.

seznam / vizitky

Jméno a pozice

E-mail

Telefon

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Vedoucí výzkumného programu
+420 54114 9898, +420 54114 9310
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Senior researcher
+420 54114 9832, +420 604 937 190
doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc.
Senior researcher
+420 54114 9828
Ing. Lenka Michlovská, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9831
Mgr. Jan Žídek, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9827
Ing. Petr Poláček, Ph.D.
Senior researcher
+420 54114 9829, +420 54114 9349
Ing. Jana Brtníková, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9830
Ing. Radka Bálková, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9491, +420 54114 9377
Ing. Josef Petruš, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9835
Mgr. Veronika Pavliňáková, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9836
Mgr. František Kučera, Ph.D.
Junior researcher
+420 54114 9826
Dr. Abdelmohsan Abdellatif, Ph.D.
Senior researcher
Ing. Pavel Janál
Technický pracovník ve výzkumu a vývoji
+420 54114 9826
Pavlína Holzerová
Technický pracovník
+420 54114 9855, +420 54114 9342, +420 54114 9323
Michaela Mrkvicová
Administrativní pracovnice
+420 54114 9311
Ing. Marek Zbončák
Ph.D. student
+420 54114 9838
Ing. Petr Lepcio
Ph.D. student
+420 54114 9838
Ing. František Ondreáš
Ph.D. student
+420 541 14 9468, +420 728 592 939
Ing. Eva Nedomová
Ph.D. student
+420 54114 9838
Marija Stojic
Ph.D. student
+420 54114 9837
M.Sc. Rasha Abdelrahman
Ph.D. student
Ing. Johana Babrnáková
Ph.D. student
+420 54114 9837
Ing. Hana Poštulková
Ph.D. student
+420 541 14 9468
Eva Jančová
Ph.D. student
MDDr. Tomáš Slavíček
Ph.D. student
Ing. Lukáš Zubal
Ph.D. student
+420 54114 9485, +420 777 256 288
Ing. Igor Paulenka
Ph.D. student
+420 54114 9855
Ing. Klára Zárybnická
Technický pracovník - student Ph.D.
+420 54114 9838
Ing. Ondřej Svoboda
Ph.D. student
+420 54114 6638, +420 777 821 495
Ing. Miroslav Černý
technický pracovník - laborant

VYBRANÉ PUBLIKACE

2017

 • ABDEL-MOHSEN, AM; JANCAR, J; ABDEL-RAHMAN, RM; VOJTEK, L; HYRSL, P; DUSKOVA, M; NEJEZCHLEBOVA, H, 2017:A novel in situ silver/hyaluronan bio-nanocomposite fabrics for wound crossMark and chronic ulcer dressing: In vitro and in vivo evaluations. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 520 (2017-02-01T00:00:00.000), p. 241 - 253.
 • HASSAN, AF; ELHADIDY, H; ABDEL-MOHSEN, AM, 2017:Adsorption and photocatalytic detoxification of diazinon using iron and nanotitania modified activated carbons. JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS 75 , p. 299 - 306.
 • CHAMRADOVA, I; VOJTOVA, L; CASTKOVA, K; DIVIS, P; PETEREK, M; JANCAR, J, 2017:The effect of hydroxyapatite particle size on viscoelastic properties and calcium release from a thermosensitive triblock copolymer. COLLOID POLYM SCI 295 (1), p. 107 - 115.
 • KUCERA, F; PETRUS, J; MATLAKOVA, J; JANCAR, J, 2017:Itaconic anhydride homopolymerization during radical grafting of poly (lactic acid) in melt. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 116 , p. 49 - 56.
 • POSTULKOVA, H; CHAMRADOVA, I; PAVLINAK, D; HUMPA, O; JANCAR, J; VOJTOVA, L, 2017:Study of effects and conditions on the solubility of natural polysaccharide gum karaya. FOOD HYDROCOLLOIDS 67 , p. 148 - 156.
 • TOCHACEK, J; MATUSKA, R; POLACEK, P; STOHANDL, J, 2017:The role of organic phosphite primary structure in the overall stabilization performance in polypropylene. POLYMER TESTING 57 , p. 126 - 132.
 • ZIDEK, J; KULOVANA, E; JANCAR, J, 2017:The Effect of Network Solvation on the Viscoelastic Response of Polymer Hydrogels. POLYMERS 9 (8)

2016

 • ABDEL-MOHSEN, AM; JANCAR, J; MASSOUD, D; FOHLEROVA, Z; ELHADIDY, H; SPOTZ, Z; HEBEISH, A, 2016:Novel chitin/chitosan-glucan wound dressing: Isolation, characterization, antibacterial activity and wound healing properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 510 (1), p. 86 - 99.
 • ABDEL-RAHMAN, RM; ABDEL-MOHSEN, AM; HRDINA, R; BURGERT, L; FOHLEROVA, Z; PAVLINAK, D; SAYED, ON; JANCAR, J, 2016:Wound dressing based on chitosan/hyaluronan/nonwoven fabrics: Preparation, characterization and medical applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 89 , p. 725 - 736.
 • CIHLAR, Z; VOJTOVA, L; MICHLOVSKA, L; KUCERIK, J, 2016:Preparation and hydration characteristics of carbodiimide crosslinked lignite humic acids. GEODERMA 274 , p. 10 - 17.
 • FIALKA, J; BENES, P; MICHLOVSKA, L; KLUSACEK, S; PIKULA, S; DOHNAL, P; HAVRANEK, Z, 2016:Measurement of thermal depolarization effects in piezoelectric coefficients of soft PZT ceramics via the frequency and direct methods. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 36 (11), p. 2727 - 2738.
 • FOUDA, MMG; ABDEL-MOHSEN, AM; EBAID, H; HASSAN, I; AL-TAMIMI, J; ABDEL-RAHMAN, RM; METWALLI, A; ALHAZZA, I; RADY, A; EL-FAHAM, A; JANCAR, J, 2016:Wound healing of different molecular weight of hyaluronan; in-vivo study. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 89 , p. 582 - 591.
 • HAUSNEROVA, B; ZIDEK, J, 2016:An analytical approach to relating powder characteristics and rheological properties of powder injection molding feedstocks. CERAMICS INTERNATIONAL 42 (15), p. 17045 - 17052.
 • KUPKA, V; VOJTOVA, L; FOHLEROVA, Z; JANCAR, J, 2016:Solvent free synthesis and structural evaluation of polyurethane films based on poly(ethylene glycol) and poly(caprolactone). EXPRESS POLYMER LETTERS 10 (6), p. 479 - 492.
 • MICHLOVSKA, L; VOJTOVA, L; HUMPA, O; KUCERIK, J; ZIDEK, J; JANCAR, J, 2016:Hydrolytic stability of end-linked hydrogels from PLGA-PEG-PLGA macromonomers terminated by alpha,omega-itaconyl groups. RSC ADVANCES 6 (20), p. 16808 - 16816.
 • MONTASER, AS; ABDEL-MOHSEN, AM; RAMADAN, MA; SLEEM, AA; SAHFFIE, NM; JANCAR, J; HEBEISH, A, 2016:Preparation and characterization of alginate/silver/nicotinamide nanocomposites for treating diabetic wounds. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 92 , p. 739 - 747.
 • OBORNA, J; MRAVCOVA, L; MICHLOVSKA, L; VOJTOVA, L; VAVROVA, M, 2016:The effect of PLGA-PEG-PLGA modification on the sol-gel transition and degradation properties. EXPRESS POLYMER LETTERS 10 (5), p. 361 - 372.
 • PETRUS, J; KUCERA, F; PETRUJ, J, 2016:Post-polymerization modification of poly(lactic acid) via radical grafting with itaconic anhydride. EUROPEAN POLYMER JOURNAL 77 , p. 16 - 30.
 • SRNEC, R; FEDOROVA, P; PENCIK, J; VOJTOVA, L; SEDLINSKA, M; NECAS, A, 2016:Ex Vivo Testing of Mechanical Properties of Canine Metacarpal/Metatarsal Bones after Simulated Implant Removal. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA 83 (2), p. 111 - 116.
 • SVACHOVA, V; VOJTOVA, L; PAVLINAK, D; VOJTEK, L; SEDLAKOVA, V; HYRSL, P; ALBERTI, M; JAROS, J; HAMPL, A; JANCAR, J, 2016:Novel electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers as a suitable platform for lung disease modeling. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 67 , p. 493 - 501.
 • ZIDEK, J; MILCHEV, A; JANCAR, J; VILGIS, TA, 2016:Deformation-induced damage and recovery in model hydrogels - A molecular dynamics simulation. JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 94 , p. 372 - 387.
 • ZIDEK, J; VOJTOVA, L; ABDEL-MOHSEN, AM; CHMELIK, J; ZIKMUND, T; BRTNIKOVA, J; JAKUBICEK, R; ZUBAL, L; JAN, JR; KAISER, J, 2016:Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 27 (6)

2015

 • ALSHEIKH, AA; ZIDEK, J; KRCMA, F; PAPP, P; LACKO, M; MATEJCIK, S, 2015:Fragmentation of methylphenylsilane and trimethylphenylsilane: A combined theoretical and experimental study. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 385 , p. 1 - 12.
 • DZIK, P; VESELY, M; BLASKOVA, M; KRALOVA, M; NEUMANN-SPALLART, M, 2015:Inkjet-printed interdigitated cells for photoelectrochemical oxidation of diluted aqueous pollutants. JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 45 (12), p. 1265 - 1276.
 • DZIK, P; VESELY, M; KRALOVA, M; NEUMANN-SPALLART, M, 2015:Ink-jet printed planar electrochemical cells. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 178 , p. 186 - 191.
 • EL-SHAMY, IE; ABDEL-MOHSEN, AM; ALSHEIKH, AA; FOUDA, MMG; AL-DEYAB, SS; EL-HASHASH, MA; JANCAR, J, 2015:Synthesis, biological, anti-inflammatory activities and quantum chemical calculation of some [4-(2, 4, 6-trimethylphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2yl] acetic acid hydrazide derivatives. DYES AND PIGMENTS 113 , p. 357 - 371.
 • JANCAR, J; HOY, RS; JANCAROVA, E; ZIDEK, J, 2015:Effect of temperature, strain rate and particle size on the yield stresses and post-yield strain softening of PMMA and its composites. POLYMER 63 , p. 196 - 207.
 • JANCAR, J; ZIDEK, J, 2015:Effect of in-situ formed core-shell inclusions on the mechanical properties and impact fracture of polypropylene. EUROPEAN POLYMER JOURNAL 71 , p. 221 - 230.
 • KRALOVA, M; DZIK, P; KASPAREK, V; VESELY, M; CIHLAR, J, 2015:Cold-Setting Inkjet Printed Titania Patterns Reinforced by Organosilicate Binder. MOLECULES 20 (9), p. 16582 - 16603.
 • ONDREAS, F; JANCAR, J, 2015:Temperature, Frequency, and Small Static Stress Dependence of the Molecular Mobility in Deformed Amorphous Polymers near Their Glass Transition. MACROMOLECULES 48 (13), p. 4702 - 4716.
 • PATRA, N; VOJTOVA, L; MARTINOVA, L, 2015:Deacetylation-induced changes in thermal properties of Sterculia urens gum. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 122 (1), p. 235 - 240.
 • PAVLINAK, D; SVACHOVA, V; VOJTEK, L; ZARZYCKA, J; HYRSL, P; ALBERTI, M; VOJTOVA, L, 2015:Plasma-chemical modifications of cellulose for biomedical applications. OPEN CHEMISTRY 13 (1), p. 229 - 235.
 • PROSECKA, E; RAMPICHOVA, M; LITVINEC, A; TONAR, Z; KRALICKOVA, M; VOJTOVA, L; KOCHOVA, P; PLENCNER, M; BUZGO, M; MICKOVA, A; JANCAR, J; AMLER, E, 2015:Collagen/hydroxyapatite scaffold enriched with polycaprolactone nanofibers, thrombocyte-rich solution and mesenchymal stem cells promotes regeneration in large bone defect in vivo. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 103 (2), p. 671 - 682.

2014

 • ABDEL-MOHSEN, AM; ABDEL-RAHMAN, RM; FOUDA, MMG; VOJTOVA, L; UHROVA, L; HASSAN, AF; AL-DEYAB, SS; EL-SHAMY, IE; JANCAR, J, 2014:Preparation, characterization and cytotoxicity of schizophyllan/silver nanoparticle composite. CARBOHYDRATE POLYMERS 102 , p. 238 - 245.
 • CIHLAR, Z; VOJTOVA, L; CONTE, P; NASIR, S; KUCERIK, J, 2014:Hydration and water holding properties of cross-linked lignite humic acids. GEODERMA 230 , p. 151 - 160.
 • HASSAN, AF; ABDEL-MOHSEN, AM; FOUDA, MMG, 2014:Comparative study of calcium alginate, activated carbon, and their composite beads on methylene blue adsorption. CARBOHYDRATE POLYMERS 102 , p. 192 - 198.
 • KRALOVA, M; DZIK, P; VESELY, M; CIHLAR, J, 2014:Preparation and characterization of doped titanium dioxide printed layers. CATALYSIS TODAY 230 , p. 188 - 196.
 • LUKAS, R; JIRINA, O; RADKA, B; MARTIN, Z; JIRI, M; SONA, H, 2014:The Impact of Graphite Source and the Synthesis Method on the Properties of Graphene Oxide. MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE VII 592-593 , p. 374 - 377.
 • POLACEK, P; PAVELKA, V; OZCAN, M, 2014:Effect of Intermediate Adhesive Resin and Flowable Resin Application on the interfacial Adhesion of Resin Composite to Pre-impregnated Unidirectional S2-Glass Fiber Bundles. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY 16 (2), p. 155 - 159.
 • PRICHYSTALOVA, H; ALMONASY, N; ABDEL-MOHSEN, AM; ABDEL-RAHMAN, RM; FOUDA, MMG; VOJTOVA, L; KOBERA, L; SPOTZ, Z; BURGERT, L; JANCAR, J, 2014:Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 65 , p. 234 - 240.
 • TOCHACEK, J; VRATNICKOVA, Z, 2014:Polymer life-time prediction: The role of temperature in UV accelerated ageing of polypropylene and its copolymers. POLYMER TESTING 36 , p. 82 - 87.
 • ZIDEK, J; JANCAR, J; MILCHEV, A; VILGIS, TA, 2014:Mechanical Response of Hybrid Cross-Linked Networks to Uniaxial Deformation: A Molecular Dynamics Model. MACROMOLECULES 47 (24), p. 8795 - 8807.

2013

 • ABDEL-RAHMAN, R.; ABDEL-LATTIF, A.; FOUDA, M.; AL-DEYAB, S.; MOHAMED, A.; EL-SHAMY, I., 2013:Finishing of cellulosic fabrics with Chitosan/polyethylene glycol- siloxane to improve their Performance and antibacterial properties. Life Science Journal , p. 834 - 839.
 • BERNAL, A; BALKOVA, R; KURITKA, I; SAHA, P, 2013:Preparation and characterisation of a new double-sided bio-artificial material prepared by casting of poly(vinyl alcohol) on collagen. POLYMER BULLETIN 70 (2), p. 431 - 453.
 • HERMANOVA, S; BALKOVA, R; VOBERKOVA, S; CHAMRADOVA, I; OMELKOVA, J; RICHTERA, L; MRAVCOVA, L; JANCAR, J, 2013:Biodegradation study on poly(epsilon-caprolactone) with bimodal molecular weight distribution. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 127 (6), p. 4726 - 4735.
 • JANCAR J, TOCHACEK J, 2013:Effect of Multiple Extrusion on Impact Fracture of Three Poly(propylene) Impact Copolymers. Macromolecular Symposia 330 (1), p. 166 - 167.
 • JANCAR, J; BALKOVA, R, 2013:Effect of Interfacial Interactions on the Crystal Growth Rate in Model PE/SiO2 Nanocomposites: Comparing Experiments With Lauritzen-Hoffman Model and MD Simulation. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 53 (12), p. 2696 - 2704.
 • JANCAR, J; HOY, RS; LESSER, AJ; JANCAROVA, E; ZIDEK, J, 2013:Effect of Particle Size, Temperature, and Deformation Rate on the Plastic Flow and Strain Hardening Response of PMMA Composites. MACROMOLECULES 46 (23), p. 9409 - 9426.
 • POLACEK, P; PAVELKA, V; OZCAN, M, 2013:Adhesion of Resin Materials to S2-glass Unidirectional and E-glass Multidirectional Fiber Reinforced Composites: Effect of Polymerization Sequence Protocols. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY 15 (6), p. 507 - 510.
 • POLACEK, P; SALAJKOVA, M; JANCAR, J, 2013:The shear adhesion strength between the FRC substructure and denture base resin: Effects of FRC architecture, adhesive composition and hydrolytic degradation. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 77 (1), p. 22 - 28.
 • SOLIMAN, A.; MOHAMED, F.; ABDEL-MOTALEB, R.; ABDEL-RAHMAN, R.; ABDEL-LATTIF, A.; FOUDA, M.; AL-DEYAB, S.; MOHAMED, A., 2013:Synthesis of new coumarin derivatives using Diels- Alder reaction. Life Science Journal , p. 846 - 850.

2012

 • HERMANOVA, S; OMELKOVA, J; VOBERKOVA, S; BALKOVA, R; RICHTERA, L; MRAVCOVA, L; JANCAR, J, 2012:THE EFFECT OF PROCESSING OF POLYCAPROLACTONE FILMS ON DEGRADATION PROCESS INITIATED BY ASPERGILLUS ORYZAE LIPASE. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 17 (6), p. 465 - 475.
 • CHAMRADOVA, I; VOJTOVA, L; MICHLOVSKA, L; POLACEK, P; JANCAR, J, 2012:Rheological properties of functionalised thermosensitive copolymers for injectable applications in medicine. CHEMICAL PAPERS 66 (10), p. 977 - 980.
 • TOCHACEK, J; JANCAR, J, 2012:Processing degradation index (PDI) - A quantitative measure of processing stability of polypropylene. POLYMER TESTING 31 (8), p. 1115 - 1120.
 • VOJTOVA, L; KUPKA, V; ZIDEK, J; WASSERBAUER, J; SEDLACEK, P; JANCAR, J, 2012:Biodegradable polyhydroxybutyrate as a polyol for elastomeric polyurethanes. CHEMICAL PAPERS 66 (9), p. 869 - 874.
 • ZIDEK, J; MILCHEV, A; VILGIS, TA, 2012:Dynamic behavior of acrylic acid clusters as quasi-mobile nodes in a model of hydrogel network. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 137 (24), p. 244908 - 244915.

2011

 • HERMANOVA, S; CABRERA, MMM; VYROUBALOVA, Z; VOJTOVA, L, 2011:Novel triazole-based aluminum complex for ring-opening polymerization of lactones. POLYMER BULLETIN 67 (9), p. 1751 - 1760.
 • JANCAR, J; FIORE, K, 2011:Molecular weight scaling of the spherulite growth rate in isothermally melt crystallized polyethylene nanocomposites. POLYMER 52 (25), p. 5851 - 5857.
 • JANCAR, J; POLACEK, P, 2011:Hydrolytically Stable Interphase on Alumina and Glass Fibers via Hydrosilylation. COMPOSITE INTERFACES 18 (8), p. 633 - 644.
 • JANCAR, J; TOCHACEK, J, 2011:Effect of thermal history on the mechanical properties of three polypropylene impact-copolymers. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 96 (9), p. 1546 - 1556.
 • KLAPETEK, P; VALTR, M; NECAS, D; SALYK, O; DZIK, P, 2011:Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 6
 • OBRUCA, S; MAROVA, I; VOJTOVA, L, 2011:Biodegradation of polyether-polyol-based polyurethane elastomeric films: influence of partial replacement of polyether polyol by biopolymers of renewable origin. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 32 (9), p. 1043 - 1052.
 • PROSECKA, E; RAMPICHOVA, M; VOJTOVA, L; TVRDIK, D; MELCAKOVA, S; JUHASOVA, J; PLENCNER, M; JAKUBOVA, R; JANCAR, J; NECAS, A; KOCHOVA, P; KLEPACEK, J; TONAR, Z; AMLER, E, 2011:Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 99A (2), p. 307 - 315.
 • TOCHACEK, J; JANCAR, J; KALFUS, J; HERMANOVA, S, 2011:Processing stability of polypropylene impact-copolymer during multiple extrusion - Effect of polymerization technology. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 96 (4), p. 491 - 498.
 • ZIDEK, J; KUCERA, J; JANCAR, J, 2011:Nearest Particle Distance and the Statistical Distribution of Agglomerates from a Model of a Finite Set of Particles. CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA 24 (3), p. 183 - 208.

2010

 • DAVID, J; VOJTOVA, L; BEDNARIK, K; KUCERIK, J; VAVROVA, M; JANCAR, J, 2010:Development of novel environmental friendly polyurethane foams. ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS 8 (4), p. 381 - 385.
 • DZIK, P; VESELY, M; CHOMOUCKA, J, 2010:Thin Layers of Photocatalytic TiO2 Prepared by Inkjet Printing of a Solgel Precursor. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 13 (2), p. 172 - 183.
 • MICHLOVSKA, L; VOJTOVA, L; MRAVCOVA, L; HERMANOVA, S; KUCERIK, J; JANCAR, J, 2010:Functionalization Conditions of PLGA-PEG-PLGA Copolymer with Itaconic Anhydride. NEW FRONTIERS IN MACROMOLECULAR SCIENCE 295 , p. 119 - 124.
 • NECAS, A; PLANKA, L; SRNEC, R; CRHA, M; HLUCILOVA, J; KLIMA, J; STARY, D; KREN, L; AMLER, E; VOJTOVA, L; JANCAR, J; GAL, P, 2010:Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. PHYSIOLOGICAL RESEARCH 59 (4), p. 605 - 614.
 • NECAS, A; PROKS, P; URBANOVA, L; SRNEC, R; STEHLIK, L; CRHA, M; RAUSER, P; PLANKA, L; AMLER, E; VOJTOVA, L; JANCAR, J, 2010:Radiographic Assessment of Implant Failures of Titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP Used for Flexible Bridging Osteosynthesis of Large Segmental Femoral Diaphyseal Defects in a Miniature Pig Model. ACTA VETERINARIA BRNO 79 (4), p. 599 - U101.
 • NECAS, A; PROKS, P; URBANOVA, L; SRNEC, R; STEHLIK, L; CRHA, M; RAUSER, P; PLANKA, L; JANOVEC, J; DVORAK, M; AMLER, E; VOJTOVA, L; JANCAR, J, 2010:Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. ACTA VETERINARIA BRNO 79 (4), p. 607 - U108.
 • ZIDEK, J; KUCERA, J; JANCAR, J, 2010:Model of Random Spatial Packing of Rigid Spheres with Controlled Macroscopic Homogenity. CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA 16 (1), p. 51 - 73.
 • ZIDEK, J; NEZBEDOVA, E; JANCAR, J, 2010:Prediction of Tensile Curves of Rubber Materials by Different Network Models. MODERN TRENDS IN POLYMER SCIENCE-EPF 09 296 , p. 632 - 638.

2009

 • HERMANOVA, S; TOCHACEK, J; JANCAR, J; KALFUS, J, 2009:Effect of multiple extrusion on molecular structure of polypropylene impact copolymer. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 94 (10), p. 1722 - 1727.
 • JANCAR, J; VOJTOVA, L; NECAS, A; SRNEC, R; URBANOVA, L; CRHA, M, 2009:Stability of Collagen Scaffold Implants for Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. ACTA VETERINARIA BRNO 78 (4), p. 643 - U107.

GRANTY

 • Mechanismy a kinetika samouspořádávání nanočástic v hierarchických polymerních kompozitech (GA15-18495S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017
 • Effect of thermal history on morphology and fracture behavior of impact copolymers of polypropylene (GA104/07/1631), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2007 - 2009
 • Effect of nanoparticles on the chain mobility and crystallization kinetics in polyolefin nanocomposites (GAP205/10/2259), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
 • Synthesis of new biomaterials and preparation of stem cell derived cells, and their aplications in for the treatment of diseases affecting human tissues derived from mesoderm: cartilage, bone, ligament and meniscus (2B06130), MEYS - Health and quality of life, 2006 - 2011
 • Multifunctional heterogeneous materials based on synthetic polymers and biopolymers (MSM0021630501), MEYS - Institutional Research Plan, 2005 - 2011

 

  Equipment Model Contact person
Advanced syntheses of specialty polymers and modification of biopolymers lab
Circular Dichroism Spectrophotometer CD J-1500 Jasco_VUT_CEITEC Circular Dichroism Spectrophotometer CD J-1500, Jasco Lucy Vojtová
Centrifuga 5804 R Eppendorf VUT CEITEC Centrifuge Centrifuge 5804 R, Eppendorf Pavel Janál
Dynamic Light Scattering DLS Wyatt DynaPro NanoStar VUT CEITEC Dynamic Light Scattering DLS Wyatt DynaPro NanoStar  
Ultraviolet-visible and near-infrared Spectrophotometer UV-Vis/NIR Spectrophotometer Jasco V-730 VUT CEITEC Ultraviolet-visible and near-infrared Spectrophotometer UV-Vis/NIR Spectrophotometer Jasco V-730  
Gas Chromatography GC Perkin Elmer Clarus 680 gas chromatograph VUT CEITEC Gas Chromatography GC Perkin Elmer Clarus 680 gas chromatograph Lenka Michlovská
Glovebox GP Concept Jacomex VUT CEITEC Glovebox for working under inert conditions GP Concept, Jacomex  
Gel permeation chromatography Agilent 1260 Infinity VUT CEITEC

Gel permeation chromatography (HPLC GPC/SEC) with isocratic pump and autosampler


 • Columns for the analysis of oligomers and polymers in both organic and aqueous phase
 • Multi-Angle Light Scattering (MALS) detectors with 18 angles
 • differential viscometer
 • differential refractometer
 • DLS detector
 • UV-VIS detector
 • FFF-MALS system for the separation and fractionation of macromolecules and colloids
 • CG-MALS system for quantitative characterization of macromolecules

Agilent 1260 Infinity liquid chromatograph (HPLC GPC/SEC)


 • Wyatt DAWN HELEOS II – MALS detectors
 • Wyatt Viscostar II – differential viscometer
 • Wyatt T-rEX – differential refractometer
 • Wyatt DynaPro NanoStar – DLS detector
 • Wyatt UV-VIS detector
 • Wyatt FFF-MALS system: Eclipse AF4
 • Wyatt Calypso II CG-MALS system
Lenka Michlovská

Lyophilizator Freeze Dryer Christ Epsilon 2-10D LSCplus VUT CEITEC

Lyophilizator / Freeze Dryer Christ Epsilon 2-10D LSCplus Pavel Janál
Degradation and stability of polymers lab
Single-screw mini-extruder Brabender Plastograph EC plus VUT CEITEC Single-screw extruder Single-screw extruder HAAKE Jiří Tocháček
Exposure chamber for accelerated UV aging of polymers Q-sun Xe-1 VUT CEITEC Q-sun Xe-1 with AC unit Q-sun Xe-1 with AC unit Jiří Tocháček.
Exposure chamber for UV accelerated aging of polymers Weather-Ometer Ci4000 Weather-Ometer Ci4001 Jiří Tocháček
Melt Indexer Dynisco LMI5000 VUT CEITEC Melt Indexer Dynisco LMI5001 Jiří Tocháček
Rheology, thermomechanics and composite fabrications  
Discovery Hybrid Rheometer ARES DHR-2 VUT CEITEC Rheometer ARES-G2, TA Instruments Petr Poláček
Dynamical mechanical analysis (DMA) RSA-G2 TA Instruments VUT CEITEC Dynamical mechanical analysis (DMA) RSA-G2 TA Instruments Petr Poláček
Static materials testing machine Z010 TE Allround-Line ZwickRoell VUT CEITEC Static materials testing machine Z010 TE Allround-Line, Zwick/Roell Petr Poláček
Dynamic and fatigue testing machine ElectroPuls E10000 Instron VUT CEITEC Dynamic and fatigue testing machine ElectroPuls E10000, Instron Petr Poláček
Hybrid Rheometer Discovery HR-2 TA Instruments VUT CEITEC Hybrid Rheometer Discovery HR-2, TA Instruments Petr Poláček
FTIR, laser confocal and electron microscopy lab
  Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) Olympus LEXT OLS4100 SAF Radka Bálková
  Atomic Force Microscopy (AFM) JPK NanoWizard Radka Bálková
Infrared microscope (FTIR) Hyperion 3000Vertex 70V Bruker VUT CEITEC Infrared microscope (FTIR) Hyperion 3000/Vertex 70V, Bruker  
Scanning electron microscope (SEM) Tescan MIRA3 XMU VUT CEITEC Scanning electron microscope (SEM) Tescan MIRA3 XMU Jana Brtníková
Ultramicrotom for samples preparation for Electron Microscopy and AFM Leica EM UC7 VUT CEITEC Ultramicrotom for samples preparation for Electron Microscopy and AFM Ultramicrotom Leica EM UC7 Jana Brtníková
Thermal and structural analysis of polymers and composites lab
Modulated differential scanning calorimeter (DSC) TA Instruments Discovery equipped with a photo-calorimetric module OmniCure Series 2000 Lumen Dynamics VUT CEITEC Modulated differential scanning calorimeter (DSC) with a photo-calorimetric module DSC TA Instruments Discovery, OmniCure Series 2000, Lumen Dynamics Radka Bálková
Thermogravimetric analyzer (TGA) coupled with spectrometer (FT-IR) for evolved gas analysis Discovery TGA, TA Instruments Nicolet iS10 Thermo Fisher Scient VUT CEITEC Thermogravimetric analyzer (TGA) coupled with spectrometer (FT-IR) for evolved gas analysis Discovery TGA, TA Instruments, Nicolet iS10, Thermo Fisher Scientific  
Benchtop X-ray diffractometer (WAXSWAXD) Rigaku MiniFlex 600 VUT CEITEC Benchtop X-ray diffractometer (WAXS/WAXD) Rigaku MiniFlex 600  
Computer modeling and simulations lab
  Software for modelling - calculation of solubility, diffusion, self-assembling, deformation GROMACS, version 4.5.3 Jan Žídek
  Software for modelling calculation of stress distribution under load COMSOL version 4.0, Structural Mechanics Module Jan Žídek
  Stereoscopic 3D imaging in real 3D space e.g., MeVisLab Jan Žídek
  Development of simple software in C++ Development of simple software in C++ Jan Žídek
Polymer and composite processing lab
Single-screw mini-extruder Brabender Plastograph EC plus VUT CEITEC Single-screw mini-extruder Brabender Plastograph EC plus Josef Petruš
  Laboratory mixer Brabender Plastograph EC plus W 50 EHT Josef Petruš
Twin-screw extruder Brabender Plasti-corder Lab-station TSE 2040 VUT CEITEC Twin-screw extruder Brabender Plasti-corder Lab-station TSE 20/40 Josef Petruš
Micro-injection molding machine Babyplast 610P VUT CEITEC Micro-injection molding machine Babyplast 6/10P Josef Petruš
Melt Indexer Dynisco LMI5000 VUT CEITEC Melt Indexer Dynisco LMI5000 Josef Petruš
  Moisture meter for plastics Aquatrac 3E Josef Petruš
 

 

Přečtěte si také
Scientific careers outside academia: EuroSTEMPeers 2018

19. ledna 2018 10:20

Scientific careers outside academia: EuroSTEMPeers 2018

KDY: 5. dubna 2018 KDE: CEITEC MU, Brno

Industry-Academia Workshop

18. ledna 2018 13:04

Industry-Academia Workshop

Zveme Vás na Industry-Academia Workshop, který se uskuteční v rámci projektové výzvy Back4Future Horizon 2020 TEAMING