CEITEC VUT

CEITEC VUT (Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně), vznikl v roce 2011 jako samostatný vysokoškolský ústav. Hlavním důvodem založení bylo zajištění jednodušší organizace a transparentnosti aktivit provozovaných a vykazovaných v rámci projektu CEITEC.

CEITEC VUT funguje jako samostatná účetní jednotka, která spravuje majetek, řídí veřejné zakázky, schvaluje plány vědecké činnosti a kompletně zajišťuje organizační provoz.

 

                            Radimir Vrba
                 Ředitelem Vysokoškolského ústavu CEITEC VUT je prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

 

 

Zapojené fakulty:

Fakulta strojního inženýrství
Fakulta chemická
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií