Změnit instituci

CEITEC Vysoké učení technické v Brně

Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně (STI VUT nebo také CEITEC VUT) je samostatný vysokoškolský ústav, který vznikl na Vysokém učení technickém v Brně jako součást vědeckého centra excelence CEITEC - Středoevropského technologického institutu.

CEITEC je meziuniverzitní vědecké centrum, na němž spolupracují čtyři významné brněnské univerzity a dva výzkumné ústavy se sídlem v Brně. Ředitelem CEITECu VUT je prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

CEITEC VUT tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury, která byla v roce 2016 zprovozněna v areálu Univerzitního kampusu Vysokého učení technického v Brně Pod Palackého vrchem. Poskytuje špičkové vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti materiálových věd a technologií.

Hlavními prioritami CEITECu VUT je mezinárodní rozměr výzkumné spolupráce a její mezioborový charakter. Propojujícím prvkem mezi vědními obory jsou především sdílené laboratoře, které tvoří optimální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek zejména v oblastech pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií a pokročilých materiálů.
img_0733