Cena Petra Sedmery 2018 udělena týmu z CEITEC MU

28. května 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Gratulujeme kolegům z Výzkumné skupiny Radka Marka z CEITECu Masarykovy univerzity k získání Ceny Petra Sedmery za rok 2018 za nejlepší publikovanou práci v oboru Nukleární Magnetické Rezonanční (NMR) spektroskopie udělovanou Spektroskopickou společností Jan Marka Marci. Cenu převzal korespondující autor a vedoucí výzkumné skupiny Radek Marek na 33. Středoevropské NMR konferenci.

Práce autorů J. Novotný, M. Sojka, S. Komorovsky, M. Nečas, R. Marek: Interpreting the Paramagnetic NMR Spectra of Potential Ru(III) Metallodrugs: Synergy between Experiment and Relativistic DFT Calculations, Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 8432, se věnuje rozvoji metodiky analýzy spekter magnetické rezonance pro paramagnetické systémy s otevřenou elektronovou slupkou, mezi něž patří i potenciální protinádorová ruthenitá metaloléčiva a jejich komplexy s makrocyklickými nosiči, kterým se skupina prof. Marka věnuje.

Hyperjemné interakce v paramagnetických systémech jsou projevem vzájemného ovlivnění jaderného a elektronového spinu přes chemické vazby nebo přes prostor a poskytují tak velmi cenné informace o molekulární a supramolekulární struktuře. Tyto interakce jsou však zodpovědné i za neobvyklé frekvence atomových jader a rozšiřování signálů v důsledku relaxačních dějů, které velmi komplikují měření a interpretace spekter jaderné magnetické rezonance. V oceněném článku je demonstrováno využití teoretických metod kvantové chemie pro interpretaci experimentálních měření. Publikovaná metodologie přispěje k vývoji nových paramagnetických systémů sahajících od protinádorových metaloléčiv, kontrastních látek pro MR zobrazování až po vývoj molekulárních magnetů a paměťových zařízení.