Centrální kancelář

Kontakty

Markus Dettenhofer, PhD. Markus Dettenhofer, PhD.
Výkonný ředitel
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Vědecký ředitel, Vedoucí výzkumné skupiny
Mgr. Jana Bujnáková Mgr. Jana Bujnáková
Asistentka výkonného ředitele
Mgr. Jana Řiháková Mgr. Jana Řiháková
Asistentka vědeckého ředitele
Ing. Bc. Zdeňka Pavlačková, Ph.D. Ing. Bc. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.
Analytička pro vědu a výzkum
Ing. Barbora Baránková Hytková Ing. Barbora Baránková Hytková
Finanční a projektová manažerka
Mgr. Tomáš Bártek Mgr. Tomáš Bártek
Konzultant IS CEITEC
Ing. Ondřej Hradil Ing. Ondřej Hradil
Koordinátor výzkumné infrastruktury
Somsuvro Basu, Ph.D. Somsuvro Basu, Ph.D.
Manažer komunikace vědy