CF: Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

Prohlédněte si laboratoř ve 3D panoramatické virtuální prohlídce

 


Vedoucí sdílené laboratoře

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Manažerka pro koordinaci a správu projektů, Vedoucí sdílené laboratoře, Vedoucí výzkumné skupiny, docentka
Telefon: +420 54949 3805, +420 54949 8166
E-mail:
Kancelář:

Oficiální Email: bic@ceitec.muni.cz


Hlavní činnost 

Sdílená laboratoř poskytuje služby umožňující strukturní charakterizaci biomolekul a studium (bio)molekulárních interakcí v reálném čase především pomocí metod založených na biosenzorech a kalorimetrii. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje studium podmínek pro krystalizaci biomolekul a jejich komplexů, základní charakterizaci biofyzikálních vlastností molekul (analytická ultracentrifugace, dynamický rozptyl světla, CD spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie) a studium termodynamiky a/nebo kinetiky vzájemných interakcí (isotermická titrační kalorimetrie, resonance povrchového plasmonu, CD spektroskopie, analytická ultracentrifugace).

Unikátní možnosti 

 • Nasazení screeningových krystalizačních misek (96-ti jamkové UVP misky se třemi pozicemi sedící kapky pro jednu podmínku) pomocí komerčně dostupných kitů (až 13 tisíc podmínek)
 • Automatická kontrola všech krystalizačních kapek vzdálený přístup k výsledkům pro uživatele
 • UV zobrazování pro odlišení proteinů od solí
 • Nasazení optimalizačních krystalizačních misek (24  jamkové, 96-ti jamkové) příprava vícerozměrných gradientů z až 5-ti různých roztoků)
 • Stanovení fázového diagramu precipitace proteinů
 • Příprava krystalů pro určení struktury pomocí rentgenové difrakce
 • Zlepšování kvality krystalů pro strukturní studie
 • Isotermická titrační mikrokalorimetrie
 • Diferenciální skenovací kalorimetrie
 • Resonance povrchového plasmonu
 • Analýza velikosti částic
 • Analytická ultracentrifugace
 • Cirkulární dichroismus, měření fluorescence

Základní přístrojové vybavení

cf interakce banner cz small

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je rovněž členem pan-evropské sítě ARBRE (Association of Resources for Biophysical Research in Europe).