CF: Centrální laboratoř Proteomika
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř Proteomika
 

Rezervační systém

Přístup do rezervačního systému pro registrované uživatele.

Registrace

Registrace nového uživatele rezervačního systému.

 
 

Prohlédněte si laboratoř ve 3D panoramatické prohlídce


Vedoucí sdílené laboratoře

doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. Vedoucí výzkumné skupiny, Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 8258
Mobil: 777926602
E-mail: ,
Kancelář:

Poslání laboratoře
Sdílená laboratoř poskytuje akademické komunitě a jiným subjektům přístup k pokročilým proteomickým technologiím založený na sdílení instrumentace a expertízy vysoce kvalifikované obsluhy. Efektivní využití špičkových hmotnostních spektrometrů posunuje hranice poznání komplexity proteomu v závislosti na požadavcích výzkumné komunity. Sdílená laboratoř je takto zapojena do řady projektů vyžadujících charakterizaci proteinů na poli biochemie, molekulární a strukturní biologie, lidské a veterinární medicíny, mikrobiologie, v oblasti rostlinných věd i zemědělských a potravinářských aplikací.
 
 
Služby
Sdílená laboratoř poskytuje služby zejména formou kompletního servisu, který zahrnuje všechny kroky proteomické analýzy – od izolace proteinu, separace směsí proteinů a peptidů (kapalinová chromatografie, gelové elektromigrační techniky), až po charakterizaci proteinů  a peptidů hmotnostní spektrometrií včetně základního zpracování dat. Poskytujeme rovněž konzultace a školení v základních proteomických technikách.
 

Dlouhodobější spolupráci v oblasti proteomických aplikací nad rámec služeb sdílené laboratoře lze realizovat formou kooperativních projektů v rámci naší proteomické výzkumné skupiny.

 
Instrumentace
V současné době máme k dispozici sadu hmotnostních spektrometrů, která nám umožňuje pokrýt široké spektrum proteomických aplikací:
MALDI-TOF/TOF MS:
- hmotnostní spektrometr Ultraflextreme
LC-MS/MS systémy:
- s hmotnostním spektrometrem Orbitrap Fusion Lumos
- s hmotnostním spektrometrem Orbitrap Elite
- s hmotnostním spektrometrem Impact II
- s hmotnostním spektrometrem Qtrap 6500
 

Sdílená laboratoř Proteomika je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Laboratoř je rovněž členem ABRF (Association of Biomolecular Resource Facilities).