CF: Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)


Vedoucí sdílené laboratoře

doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 7576, +420 54949 5740
E-mail: ,
Kancelář:

Zaměření laboratoře

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS umožnuje přístup k špičkové instrumentaci pro rentgenovou strukturní analýzu. Jsou to jednak monokrystalové difraktometry, které umožňují určit třírozměrnou strukturu (makro-) molekul až s atomárním rozlišením a dále komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (SAXS), pomocí které je možné charakterizovat (nejen) biologické makromolekuly v roztoku. 

Velikost molekul, na které je možno aplikovat difrakční metody, je v rozmezí molekulové hmotnosti stovek až milionů Daltonů, což umožňuje využití těchto metod v oblastech jako farmakologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie, strukturní biologie aj.

Velikost částic pro rozptylovou analýzu (SAXS) je v rozmezí 2 až 100 nm.

Jedinečné vlastnosti

  • Rentgenová difrakce na monokrystalech je nejrozšířenější a v současné době - pokud je k dispozici vhodný vzorek - i  nejrychlejší metodou, jak určit atomární strukturu molekul a jejich komplexů.

  • Na druhou stranu, metoda SAXS umožňuje určit strukturní charakteristiky molekul a částic jako je oligomerní stav, 3D strukturu s nízkým rozlišením nebo architekturu kvartérních komplexů (nejen) biologických makromolekul přímo v roztoku.

  • Systém centrálních laboratoří, ve kterých je nákladná instrumentace obsluhovaná školenými odborníky, umožňuje efektivní vyžití přístrojového času a rychlé získání těch nejkvalitnějších výsledků i pro netrénované uživatele z akademické i komerční sféry.

Klíčová instrumentace

  • Rigaku HighFlux HomeLab™ makromolekulární difraktometr s robotizovanou výměnou vzorků pracující při vlnové délce Cu-Kα

  • Rigaku HighFlux HomeLab™ univerzální difraktometr s volbou mezi dvěmi vlnovými délkami (Mo-Kα and Cu-Kα)

  • Rigaku BioSAXS-1000 SAXS komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (nejen) na biologických makromolekulách

Všechny sdílené laboratoře CEITEC jsou k dispozici externím uživatelům (z akademického prostředí i z firem). Čeští i zahraniční výzkumníci z univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem o získání přístupu do sdílených laboratoří, mohou využít podpory z  výzkumné infrastruktury CIISB, financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.