CF: Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

Rezervační systém

Přístup do rezervačního systému pro registrované uživatele.

Registrace

Registrace nového uživatele rezervačního systému.

 

Vedoucí sdílené laboratoře

doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 7576, +420 54949 5740
E-mail: ,
Kancelář:

Zaměření laboratoře

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS umožnuje přístup k špičkové instrumentaci pro rentgenovou strukturní analýzu. Jsou to jednak monokrystalové difraktometry, které umožňují určit třírozměrnou strukturu (makro-) molekul až s atomárním rozlišením a dále komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (SAXS), pomocí které je možné charakterizovat (nejen) biologické makromolekuly v roztoku. 

Velikost molekul, na které je možno aplikovat difrakční metody, je v rozmezí molekulové hmotnosti stovek až milionů Daltonů, což umožňuje využití těchto metod v oblastech jako farmakologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie, strukturní biologie aj.

Velikost částic pro rozptylovou analýzu (SAXS) je v rozmezí 2 až 100 nm.

Jedinečné vlastnosti

  • Rentgenová difrakce na monokrystalech je nejrozšířenější a v současné době - pokud je k dispozici vhodný vzorek - i  nejrychlejší metodou, jak určit atomární strukturu molekul a jejich komplexů.

  • Na druhou stranu, metoda SAXS umožňuje určit strukturní charakteristiky molekul a částic jako je oligomerní stav, 3D strukturu s nízkým rozlišením nebo architekturu kvartérních komplexů (nejen) biologických makromolekul přímo v roztoku.

  • Systém centrálních laboratoří, ve kterých je nákladná instrumentace obsluhovaná školenými odborníky, umožňuje efektivní vyžití přístrojového času a rychlé získání těch nejkvalitnějších výsledků i pro netrénované uživatele z akademické i komerční sféry.

Klíčová instrumentace

  • Rigaku HighFlux HomeLab™ makromolekulární difraktometr s robotizovanou výměnou vzorků pracující při vlnové délce Cu-Kα

  • Rigaku HighFlux HomeLab™ univerzální difraktometr s volbou mezi dvěmi vlnovými délkami (Mo-Kα and Cu-Kα)

  • Rigaku BioSAXS-1000 SAXS komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (nejen) na biologických makromolekulách

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.