doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.

Senior researcher

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54114 9729, +420 54114 3343
Výzkumná skupina: Pokročilé keramické materiály - Martin Trunec
Pracoviště:

22. ledna 2018

Vždycky jsem inklinovala k živější vědě, říká Klára Částková

Ačkoliv Klára Částková patří k prvním absolventkám obnovené Fakulty  chemické, učí dnes na Fakultě strojního inženýrství. Jejím osudem se však…

2017

2016

2015

2013

  • Podpora rozvoje kvalitních týmů výzkumu a vývoje v oblasti materiálových věd (CZ.1.07/2.3.00/20.0029), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2011 - 2014
  • Příprava a vlastnosti feroik a multiferoik (LD11035), MEYS - COST CZ, 2011 - 2013
  • Rheological behaviour of polymer melts and solutions loaded with nanoparticle fillers (OC09040), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011
  • Studium katalyticky aktivních nanočástic a nanostruktur pro syntézu vodíku (LD12004), MEYS - COST CZ, 2012 - 2015
  • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
  • Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů (GA15-06390S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017