doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Ředitel organizační jednotky CEITEC IPM

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 532 290 358
Mobil: +420604105078
Výzkumná skupina: Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger
Oddělení: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:

Náplň práce

 • Koordinace výzkumných aktivit v rámci organizační jednotky CEITEC ÚFM a v infrastruktuře IPMinfra.
 • Teoretické a výpočtové studie únavy pevných látek.

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

 • Modernizace infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (m-IPMinfra) (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823), Ministry of Education, Youth and Sports, 2017 - 2021
 • CEITEC 2020 (LQ1601), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2020
 • Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008056), Ministry of Education, Youth and Sports, 2018 - 2019
 • Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů - IPMINFRA (LM2015069), Ministry of Education, Youth and Sports, 2016 - 2019
 • Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů (15-09347S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace (CZ.1.07./2.3.00/20.0197), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů (CZ.1.07/2.3.00/20.0214), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů (CZ.1.07/2.3.00/30.0063), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhání (P108/12/1560), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
 • Effects of cores and boundaries of nanograins on structural and physical properties of ball milled and mechanically alloyed iron-based materials (GAP108/11/1350), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
 • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al (7AMB12SK009), MEYS - Mobility, 2012 - 2013
 • Mezoskopický rámec pro modelování fyzikálních procesů ve vícefázových materiálech s defekty (247705), FP7- People - Marie Curie actions - IRG, 2009 - 2013