doc., Ing., Ph.D. et PhD. Roman Gröger, Ph.D.

Kontakt

E-mail:
Výzkumná skupina: Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger
Oddělení: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. - CEITEC VUT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovech (16-13797S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2016 - 2018
 • Back for the Future (Back4Future): Upgrading the Centre of Excellence for Advanced Materials and Nanostructures (763685), Evropská unie, 2017 - 2018
 • Nadaní postdoktorandi pro vědeckou excelenci v oblasti fyziky materiálů (CZ.1.07/2.3.00/30.0063), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace (CZ.1.07./2.3.00/20.0197), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených a inženýrsky aplikovaných materiálů (CZ.1.07/2.3.00/20.0214), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2015
 • Popis šíření creepové trhliny v polymerních materiálech při komplexním mechanickém namáhání (P108/12/1560), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
 • Effects of cores and boundaries of nanograins on structural and physical properties of ball milled and mechanically alloyed iron-based materials (GAP108/11/1350), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
 • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al (7AMB12SK009), MEYS - Mobility, 2012 - 2013
 • Mezoskopický rámec pro modelování fyzikálních procesů ve vícefázových materiálech s defekty (247705), FP7- People - Marie Curie actions - IRG, 2009 - 2013
 • Výpočet Peierlsovy bariéry v bcc kovech a její závislosti na napětí (P204/10/0255), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2012