doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 4154
Výzkumná skupina: Cytogenomika rostlin - Martin Lysák
Pracoviště:

25. října 2018

Mezinárodní tým vědců odhalil v genomu orlíčku odlišnou evoluci jednoho ze sedmi chromosomů

Rod orlíček (latinsky Aquilegia) zahrnuje na sedm desítek druhů rostoucích po celé severní polokouli i řadu zahradních hybridních forem pěstovaných…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Role hybridizace a apomixie v evoluci tribu Boechereae (LTAUSA17002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u brukvovitých (GA18-20134S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Evoluce a funkce komlexních genomů rostlin (P501/12/G090), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
 • Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (GAP501/12/G090), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Role polyploidie a chromozomálních změn v evoluci rostlin - tři příklady z modelové čeledi Brassicacae (GA16-10809S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Evoluce genomu a časoprostorová diversita v tribu Arabideae (GA15-18545S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Evoluce, diversifikace a biogeografie polyploidní čeledi Zingiberaceae: synergie fylogenomiky, cytogenomiky, geologické a klimatické historie (GA14-13541S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics (EHP-CZ07-MOP-1-1052014), Ministry of Finance - EEA / Norway Grants, 2015 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Role mesopolyploidie v evoluci celedi Brassicaceae (GA13-10159S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Trendy v evoluci polyploidních komplexů: obdobné nebo odlišné příběhy u třech skupin z čeledi Brassicaceae (GAP506/12/0668), Grantová agentura ČR, 2012 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • EVOGEN - Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace (CZ.1.07/2.3.00/20.0189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Evoluce chromosomů brukvovitých (Brassicaceae) analyzována pomocí komparativního chromosomálního paintingu (IAA601630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2012
 • Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří (GAP501/10/1014), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012