doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Vedoucí výzkumného centra, Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 2436
Výzkumná skupina: Strukturní biologie genové regulace - Richard Štefl
Pracoviště:

26. října 2017

Vědci z CEITECu MU zjistili, jak buňka pozná konce genů

Tisková zpráva, Brno, 26. října 2017 Jak buňka rozpozná konce genů, které přepisuje ze své DNA do RNA a následně do podoby konkrétní bílkoviny,…

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Molecular architecture of ADAR - RNA complexes (GA18-11397S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • DECOR - Dynamic assembly and exchange of RNA polymerase II CTD factors (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome, Masarykova univerzita, 2014 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Strukturní podstata mechanismu ukončení transkripce nepolyadenylovaných transkriptů (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009