doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 5042
Výzkumná skupina: Kontrola kvality RNA - Štěpánka Vaňáčová
Pracoviště:

20. února 2018

Universitas: Rozhovor se Štěpánkou Vaňáčovou o její vědecké kariéře a problémech české vědy

Universitas: Problémy české vědy? Inbreeding, administrativní zátěž a špatně nastavené hodnocení Studovat začala krátce po sametové revoluci.…

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

 • Integrativní studium molekulárních mechanismů epitranskriptomu savčích buněk, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2021
 • Úloha komplexu TRAMP4 při tvorbě 3´ konců mRNA v kvasince Saccharomyces cerevisiae (GA17-20388S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Charakterizace substrátového repertoáru lidské demetylázy FTO, Czech Science Foundation - Standard Grants, 2014-2016 engl. (14-25884S), , 2019 - 2019
 • Studium úlohy uridylace v lidských buňkách, Czech Science Foundation - Standard Grants, 2016-2018 (16-21341S), , 2019 - 2019
 • Cerpani grantu Wellcome Trust bylo oficialne prodlouzeno do roku 2017, , 2019 - 2019
 • Studium úlohy uridylace RNA v lidských buňkách (GA16-21341S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Polyadenylation and mechanisms of nuclear RNA quality control (084316/Z/07/Z), Wellcome Trust, 2008 - 2018
 • Charakterizace substrátového repertoáru RNA lidské demetylázy FTO, Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Proměna endosymbionta na organelu (GA13-29423S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Funkční a biochemická charakterizace proteinu Dis3L2, třetího lidského homologu hlavní kvasinkové exosomové nukleázy Dis3p (GAP305/11/1095), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • EMBO Young Investigator Programme (1642), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2008 - 2010