doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 4165
Výzkumná skupina: Funkční genomika a proteomika rostlin - Jan Hejátko
Pracoviště:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Centrum experimentální biologie rostlin (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
 • Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022
 • Význam hormonálních interakcí v kontrole vlastností buněčné stěny Arabidopsis thaliana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • Dešifrování molekulárních mechanizmů integrace světelné a hormonální regulace vývoje rostlin (GA15-22000S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development (GA13-25280S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Regulation of Plant Cell Wall Metabolism by Cytokinins: Novel Developmental Mechanisms for Biomass Improvement (7F14155), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
 • Zavedení zobrazovací metody in vivo pro analýzu molekulárních mechanizmů regulace buněčného dělení a diferenciace kořene Arabidopsis thaliana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Signalling in Plant Development (cfs515-09), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2015 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • Hormonální regulace sekundárního tloustnutí u Arabidopsis (7AMB14AT006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2014
 • Význam interakcí cytokininů a auxinu v regulaci gravitropismu kořene u Arabidopsis thaliana. (GAP501/11/1150), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Imunomodulace jako nástroj funkční proteomiky při studiu cytokininové signální dráhy u Arabidopsis thaliana (GA521/09/1699), Grantová agentura ČR, 2009 - 2012
 • Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034), MEYS - Basic Research Centres, 2006 - 2011
 • Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana (IAA601630703), Akademie věd ČR, 2007 - 2011