Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v…
Epitaxní materiály a nanostruktury - Hermann Detz

Výzkumná skupina Dr. Hermanna Detze se zaměřuje na epitaxní materiály a jejich aplikaci v infračervených snímacích platformách. Skupina poskytuje multidisciplinární a mezinárodního prostředí a její vědecké výsledky skupiny jsou zveřejňovány v impaktovaných časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích.

Více o výzkumné skupině Dr. Hermanna Detze se dozvíte v anglické verzi webu


Vedení

Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Detz Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Detz
Vedoucí výzkumné skupiny

Novinky

Všechny novinky