Vybavení

Přístrojové a technologické vybavení centráních laboratoří z CEITECu je dostupné jak interním, tak externím uživatelům bez ohledu na příslušnost k výzkumným tématům nebo konkréní výzkumné instituci. O všech níže vylistovaných přístrojích a technologiích je možné získat bližší informace. O většině je možné získat i informaci o aktuální dostupnosti a možnostech rezervace.