ERA Chair - RNA a imunita - Mary O´Connell
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
ERA Chair - RNA a imunita - Mary O´Connell

Vedení

prof. Mary Anne O´Connell, PhD. prof. Mary Anne O´Connell, PhD.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

Epitranskriptomika v posledních letech vstupuje do popředí zájmů molekulární biologie. Nukleosidy v RNA řetezci mohou být různě chemicky modifikovány. Vzhledem k různorodosti a hojnosti modifikovaných nukleosidů v RNA je zřejmé, že nám stále chybí úplný obraz o tom, jak modifikace ovlivňují expresi a biologickou funkci RNA v buňce. Jedna z nejběžnějších a nejvíce prostudovaných RNA modifikací, na kterou je zaměřen náš výzkum už 25 let, je Inosin.

 

ADAR (adenosine deaminases that act on RNA) jsou enzymy editující dvojvláknovou (ds)RNA deaminací adenosinu na inosin. Editace RNA může rekódovat strukturu proteinu, protože ribosomy čtou deaminovaný adenosin jako guanosin.

 

V poslední době bylo zjištěno, že RNA editace hraje výraznou roli ve vrozené immunitě a vzniku nádorového bujení. Bylo také prokázáno, že mutace v ADARu může způsobit autoimunitní onemocnění, jako je Aicardi-Gutièresův syndrom (AGS). Proto se zaměřujeme na pochopení regulace ADAR proteinu. Také se snažíme pochopit biologickou úlohu editace RNA s využitím modelových organizmů, jako je myš nebo Drosophila. Studujeme efekt jak zvýšené, tak umlčené exprese ADARu na fenotypu daných modelových organismů. Pro stanovení zastoupení inosinu v mRNA využíváme kombinaci kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem. 

Funded under FP7 project ‚The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC‘ (contract no. 621368).


Novinky

Všechny novinky