Evaluace

Nezávislá evaluace externími hodnotiteli je součástí dlouhodobé strategie řízení centra, stejně jako jeho mezinárodní nastavení a řízení. Zatímco u předních světových institucí je nezávislé posouzení výzkumných pracovníků po čtyřech až šesti letech standardem, v Česku hodnocení výhradně zahraniční komisí v tak rozsáhlém formátu běžně neprobíhá. CEITEC se inspiroval v zahraničí, především u belgického institutu VIB. Jednotlivým hodnotícím komisím předsedají přímo členové Mezinárodní vědecké rady CEITECu, nejvyššího vědeckého poradního orgánu, který napomáhá určovat základní směr výzkumného zaměření centra. Všichni její členové jsou významnými odborníky působícími v předních světových institucích.

Na evaluaci se podílí více než 20 špičkových expertů z předních vědeckých institucí z celého světa.  CEITEC organizuje hodnocení vědeckých pracovníků výhradně zahraničními experty bez účasti českých hodnotitelů, což zaručuje skutečně nezávislé a transparentní posouzení. Cílem je získat výsledky, na základě kterých se vyvodí konkrétní dopady pro jednotlivé výzkumné skupiny. Zároveň je hodnocen pokrok celé instituce za období od poslední evaluace.

První nezávislá evaluace proběhla již v červnu 2012, druhá v září 2014. 

Zatím poslední evaluace proběhla v termínu 29. - 30. října 2018. Zúčastnilo se jí 23 expertů z celé Evropy. 

Hodnotitelé jsou přední experti v oboru a jsou vybíráni tak, aby byla zajištěna jejich nestrannost, rozmanitost i vyváženost. Kontinuita hodnocení je zajištěna tak, že zhruba polovina členů evaluačních panelů již CEITEC hodnotí opakovaně, druhá polovina jsou zcela noví lidé. Ti tak přinášejí do hodnocení nový pohled a náměty na zlepšení. ISAB zároveň poskytuje poradenství a odborná doporučení pro management CEITECu.

Hodnotitelé dostávají více než měsíc předem podrobné materiály včetně bibliometrického posouzení. Díky tomu získají detailní vhled do fungování, výkonu a plánů výzkumných skupin do budoucna a mohou při osobních setkáních, která trvají hodinu, klást zcela konkrétní otázky.  Každý vedoucí výzkumné skupiny má v rámci toho patnáct minut na prezentaci svého výzkumu i záměrů. Setkání hodnotitelů s výzkumníky má podobu řízené diskuze. Struktura rozhovoru a způsob hodnocení jsou vždy stejné a konzistentní. Hodnotitelé také stráví čtvrthodinu s PhD studenty bez přítomnosti ostatních výzkumníků i vedoucího výzkumné skupiny. Hodnotitelé tak mají možnost získat co nejvěrnější informace pro maximálně objektivní hodnocení.

"Rád bych poblahopřál CEITEC i jeho zaměstnancům k profesionální organizaci našeho setkání, která splňuje všechna kritéria nejlepšího mezinárodního hodnocení a je prováděna velmi spravedlivým způsobem,“ zhodnotil průběh celé akce Dirk Inzé, vědecký ředitel oddělení biologie rostlinných systémů VIB (Vlámský institut pro biotechnologie), který je rovněž předsedou Mezinárodní vědecká rady CEITEC.

Celkem bylo hodnoceno 48 skupin, nebyly hodnoceny jen skupiny, které prošly hodnocením v roce 2017 a ty, které byly nově založeny v roce 2018. Ze závěrů hodnocení vyplývá, že většina výzkumných skupin působících v CEITECu má vysokou mezinárodní úroveň a provádí velmi konkurenční výzkum.

Předsedové evaluační komise:

  • Prof. Gustaaf Borghs, Senior fellow at IMEC, Full professor at Katholieke Universiteit Leuven, Belgie - RP 1 Pokročilé  nanotechnologie a mikrotechnologie
  • Prof. Oliver Diwald, University of Salzburg, Rakousko - RP 2 Pokročilé materiály
  • Prof. Michael Sattler, Chair Biomolecular NMR-Spectroscopy, Department Chemie, Technische Universität München, Německo - RP 3 Strukturní biologie
  • Prof. Dirk Inzé, Scientific Director and Department Director, Flanders Institute for Biotechnology, Department of Plant Systems Biology, Gent, Belgie - RP 4 Genomika a proteomika rostlinných systémů
  • Prof. Witold Filipowicz, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Švýcarsko - RP 5 Molekulární medicína
  • Prof. Christoph M. Michel, Director, Functional Brain Mapping Laboratory, Department of Fundamental Neurosciences, University Medical School, Geneva, Švýcarsko - RP 6 Výzkum mozku a lidské mysli
  • Prof. Heiner Niemann, Head of Institute, Head of Department Biotechnology, Fridrich-Loeffler Institute, Německo - RP 7 Molekulární veterinární medicína