Evaluace

Nezávislá evaluace externími hodnotiteli je součástí dlouhodobé strategie řízení centra, stejně jako jeho mezinárodní nastavení a řízení. Zatímco u předních světových institucí je nezávislé posouzení výzkumných pracovníků po čtyřech až šesti letech standardem, v Česku hodnocení výhradně zahraniční komisí v tak rozsáhlém formátu běžně neprobíhá. CEITEC se inspiroval v zahraničí, především u belgického institutu VIB. Jednotlivým hodnotícím komisím předsedají přímo členové Mezinárodní vědecké rady CEITECu, nejvyššího vědeckého poradního orgánu, který napomáhá určovat základní směr výzkumného zaměření centra. Všichni její členové jsou významnými odborníky působícími v předních světových institucích.

Na evaluaci se podílí více než 20 špičkových expertů z předních vědeckých institucí z celého světa.  CEITEC organizuje hodnocení vědeckých pracovníků výhradně zahraničními experty bez účasti českých hodnotitelů, což zaručuje skutečně nezávislé a transparentní posouzení. Cílem je získat výsledky, na základě kterých se vyvodí konkrétní dopady pro jednotlivé výzkumné skupiny. Zároveň je hodnocen pokrok celé instituce za období od poslední evaluace.

První nezávislá evaluace proběhla již v červnu 2012, druhá pak v září 2014. Nyní je nastavena čtyřletá frekvence konání evaluace.

Příští evaluace proběhne v termínu 29. - 30. října 2018.

Předsedové evaluační komise:

  • Prof. Gustaaf Borghs,Senior fellow at IMEC, Full professor at Katholieke Universiteit Leuven, Belgium - RP 1 Pokročilé  nanotechnologie a mikrotechnologie
  • Prof. Robert Liska, Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien, Austria - RP 2 Pokročilé materiály
  • Prof. Michael Sattler, Chair Biomolecular NMR-Spectroscopy, Department Chemie, Technische Universität München, Germany - RP 3 Strukturní biologie
  • Prof. Dirk Inzé, Scientific Director and Department Director, Flanders Institute for Biotechnology, Department of Plant Systems Biology, Gent, Belgium - RP 4 Genomika a proteomika rostlinných systémů
  • Prof. Witold Filipowicz, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland - RP 5 Molekulární medicína
  • Prof. Christoph M. Michel, Director, Functional Brain Mapping Laboratory, Department of Fundamental Neurosciences, University Medical School, Geneva, Switzerland - RP 6 Výzkum mozku a lidské mysli
  • Prof. Heiner Niemann, Head of Institute, Head of Department Biotechnology, Fridrich-Loeffler Institute, Germany - RP 7 Molekulární veterinární medicína