Financování

Hlavním zdrojem financování centra CEITEC byl dokonce roku 2015 Evropský fond pro regionální rozvoj, z něhož se čerpaly finance prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa č. 1 – Evropská centra excelence, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Celkový rozpočet centra byl 5,246 mld. Kč, z toho výše příspěvku EU činila 4 459 100 000 Kč, příspěvek státního rozpočtu byl 786 900 000 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

---------------------------------------------------------------------------

V období udržitelnosti (tj. v letech 2016 – 2020) je činnost centra částečně CEITEC podpořena z prostředků Národního programu udržitelnosti II formou účelové podpory za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkové uznané náklady projektu činí 1 643 561 tis. Kč, z toho schválená podpora je ve výši 986 058 tis. Kč.

Registrační číslo projektu: LQ1601