Funkční vlastnosti nanostruktur - Josef Humlíček
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Funkční vlastnosti nanostruktur - Josef Humlíček

Vedení

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Vedoucí výzkumné skupiny, Vedoucí výzkumného centra, profesor
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Profesor, ředitel ústavu

Výzkumné oblasti

Skupina se zabývá experimentálním a teoretickým studiem materiálů a nanostruktur, zejména jejich elektronovou a vibrační strukturou.

Jde hlavně o základní výzkum systémů s mimořádnými vlastnostmi, jako jsou polovodičové nízkorozměrné struktury, silně korelované systémy, topologické izolátory a další.

Charakteristickým rysem práce je symbióza experimentálních a teoretických přístupů.

Skupina udržuje těsné pracovní kontakty s řadou prestižních institucí základního i aplikovaného výzkumu v ČR i v zahraničí.

Některé směry výzkumu vedou k aplikačním výstupům, zvláště v oblastivýroby pokročilých polovodičových součástek v ČR.