Funkční vlastnosti nanostruktur - Josef Humlíček
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Funkční vlastnosti nanostruktur - Josef Humlíček

Vedení

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Vedoucí výzkumného centra, Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

Skupina se zabývá experimentálním a teoretickým studiem materiálů a nanostruktur, zejména jejich elektronovou a vibrační strukturou.

Jde hlavně o základní výzkum systémů s mimořádnými vlastnostmi, jako jsou polovodičové nízkorozměrné struktury, silně korelované systémy, topologické izolátory a další.

Charakteristickým rysem práce je symbióza experimentálních a teoretických přístupů.

Skupina udržuje těsné pracovní kontakty s řadou prestižních institucí základního i aplikovaného výzkumu v ČR i v zahraničí.

Některé směry výzkumu vedou k aplikačním výstupům, zvláště v oblastivýroby pokročilých polovodičových součástek v ČR.