Gelová permeační chromatografie (HPLC GPC / SEC), Agilent 1260 Infinity kapalinový chromatograf s detektory Wyatt


Gelová permeační chromatografie (HPLC GPC / SEC), Agilent 1260 Infinity kapalinový chromatograf s detektory Wyatt

Lokace:
Vysoké učení technické v Brně

Výzkumná skupina:
Pokročilé polymerní materiály a kompozity - Josef Jančář


Gelová permeační chromatografie (HPLC GPC / SEC), Agilent 1260 Infinity kapalinový chromatograf s detektory Wyatt

Popis

• Komplexní systém patentovaných detektorů a separačních systémů vyvinutých firmou Wyatt připojený ke kapalinovému chromatografu Agilent.
• Jedinečná gelová permeační chromatografie (GPC) s detekcí více úhlů rozptýleného světla, on-line viskozimetrem, UV-VIS detektorem, diferenciálním refraktometrem a asymetrickou průtokovou frakcionací.

Aplikace

• Stanovení indexu molekulové hmotnosti a polydisperzity bez použití standardů.
• Analýza vzorků v organických i vodných rozpouštědlech; je také vhodná pro jedinečné oddělení (bio) polymerních molekul a koloidů, pro charakterizaci polymerů, proteinů a jejich agregátů, polysacharidů, nanočástic apod. Včetně charakterizace „self-priming“ procesů v systémech polymer-kompozit.
• Stanovení absolutní molekulové hmotnosti, indexu polydisperzity, distribuce molekulových hmotností a stanovení přítomnosti oligomerů (agregátů), stanovení poloměru otáčení, druhého viriálního koeficientu, vnitřní viskozity, koeficientu Mark-Houwinovy rovnice, hydrodynamického poloměru.

Specifikace

• Infinity Agilent Technologies GPC / SEC 1260 HPLC systém s izokratickou pumpou a s autosamplerem.
• Detektory Wyatt:
o Wyatt DAWN HELEOS II - detektor s více úhly rozptylu světla (MALS) s 18 úhly
o Wyatt Viscostar II - diferenční viskozimetr
o Wyatt T-rEX - diferenční refraktometr
o Detektor Wyatt DynaPro NanoStar – dynamický rozptyl světla (DLS)
o Wyatt UV-VIS detektor
• FFF-MALS: Wyatt Eclipse AF4 – systém pro separaci a frakcionaci makromolekul a koloidů
• Wyatt Calypso II CG-MALS pro kvantitativní charakterizaci makromolekul
• kolony pro analýzu oligomerů a polymerů v organické a vodné fázi
• Měření absolutní molekulové hmotnosti v rozmezí 1x103 - 1x109 g / mol