Genomika a proteomika rostlinných systémů

Výzkumný program Genomika a proteomika rostlinných systémů je zaměřen na porozumění vývojovým strategiím rostlin. Poznatky získané pomocí –omických přístupů, v kombinaci s našimi výzkumnými zkušenostmi v oblasti vývojové a stresové biologie rostlin, se následně využívají k rozvoji nových zemědělských, biotechnologických a biomedicínských aplikací ve spolupráci s potenciálními uživateli a špičkovými výzkumnými pracovišti v této oblasti.