Helene Robert Boisivon, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 8421
Výzkumná skupina: Interakce hormonálních drah ve vývoji rostlin - Helene Robert Boisivon
Pracoviště:

2018

2016

2015

2013

  • Centrum experimentální biologie rostlin (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
  • Molekulární mechanismy auxín-cytokinínové interakce v regulaci rostlinné organogenese (GA13-39982S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
  • Finalizing project ´Maternal auxin supply mediates early embryo patterning in Arabidopsis´ for Nature Plants (MUNI/E/0101/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
  • Unravelling the regulation of the local auxin production in Arabidopsis: a trigger for embryo patterning (3SGA5602), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015