Infračervený mikroskop (FTIR) Hyperion 3000 / Vertex 70V, Bruker


Lokace:
Vysoké učení technické v Brně

Výzkumná skupina:
Pokročilé polymerní materiály a kompozity - Josef Jančář


Infračervený mikroskop (FTIR) Hyperion 3000 / Vertex 70V, Bruker

Popis

• Přístroj se skládá z kombinace infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací (FTIR) s infračerveným mikroskopem.
• Mikroskop může poskytnout infračervené spektrum plochy vzorku.
• MCT (mercury cadmium telluride) a FPA (Focal Plane Array) detektor umožňuje uživateli získat buď mapu (MCT) nebo obrázek (FPA) vzorku.
• Výjimečnou funkcí tohoto mikroskopu je detektor FPA, který umožňuje simultánní rychlý záznam částí (128x128) spektra.

Aplikace

• Analytická chemie pro širokou škálu oblastí, jako např. mikroelektronika, farmacie, potraviny, balení, organická a anorganická chemie, polymery, kompozity, povrchové úpravy a povlaky
• Identifikace materiálů a jejich kontaminantů, selhání a analýza závad

Specifikace

• spektrální rozsah 7500 - 600 cm-1
• spektrální rozlišení 1 cm-1
• jednotky transmise, odrazu a ATR
• detektory MCT a FPA chlazené kapalným dusíkem
• objektiv infračervený 15x
• objektiv ATR (Ge) 20x (průměr špičky krystalu 100 μm)
• objektiv viditelné spektrum 4x
• binokulární a video prohlížení
• motorizovaný posun