Ing. Stanislav Valenda

Ing. Stanislav Valenda

Odborný pracovník

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 7886
Výzkumná skupina: Funkční vlastnosti nanostruktur - Josef Humlíček, CF: CEITEC Nano
Pracoviště:
  • Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia (GA15-14523Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (TH01011284), Technologická agentura ČR, 2015 - 2017
  • Výzkum a vývoj nových technologií výroby bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem (TIGBT) (TH01010419), EPSILON, 2015 - 2017
  • Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů (GAP204/12/0595), Grantová agentura ČR, 2012 - 2013
  • SOI structures for advanced semiconductor applications (TA01010078), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2011 - 2013
  • Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur (MSM0021622410), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011