Interakce hormonálních drah ve vývoji rostlin - Helene Robert Boisivon
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Interakce hormonálních drah ve vývoji rostlin - Helene Robert Boisivon

Stále hledáme nadšené studenty, kteří by se připojili do našeho týmu!!


Vedení

Helene Robert Boisivon, Ph.D. Helene Robert Boisivon, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

  • Hormonálně-enviromentální interakce v organogenezi rostlin
  • Vliv lokální biosyntézy auxinu na vývoj samičích reprodukčních orgánů, semen a embryí
  • Transkripční regulace auxinových biosyntetických genů ve vývoji samičích reprodukčních orgánů, semen a embryí

Hlavní cíle

  • Objasnění efektu lokální produkce auxinu v průběhu vývoje samičích reprodukčních orgánů (gynecea nebo pestíku), semena a embrya u huseníčku (Arabidopsis) a řepky olejné (Brassica napus)
  • Popis jednotlivých složek, které ovlivňují hormonální interakce pomocí genetických přístupů
  • Charakterizace endogenních a environmentálních regulátorů produkce auxinu v gyneceu, semeni a embryu
  • Formulace obecných modelů hormonální regulace organogeneze 

Výzkumné zaměření

Produkce plodin je závislá na pohlavním rozmnožování rostlin a to od tvorby květu, přes opylení a oplození až po dozrání semene. Růst a vývoj rostlin je řízen signálními látkami jako jsou rostlinné hormony. Interakce mezi hormonálními dráhami a environmentálními podněty hrají u rostlin zásadní roli pro tvarování rostlinného těla, nevyjímaje produkci semen. Molekulární základy této interakce mezi hormonální signalizací a prostředím jsou však zatím převážně neznámé, obzvláště v semenech. Cílem našeho výzkumu je popsat molekulární a buněčné mechanizmy podléhající regulaci hormonálních drah během tvorby orgánů a dalších vývojových procesů v rostlinách.

Pracujeme s nejrozšířejnějším rostlinným modelem huseníčkem rolním (Arabidopsis thaliana) a také modelovou plodinou řepkou olejnou (Brassica napus). Studujeme vliv produkce auxinu během vývinu gynecea a semen. Toto období rostlinného vývinu je vhodné jako experimentální model pro studium mechanizmů hormonálního působení během morfogneze, jeho molekulárních základů a křehké regulace produkce auxinu.


Novinky

Všechny novinky