Kybernetika pro materiálové vědy - Pavel Václavek
Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v…
Kybernetika pro materiálové vědy - Pavel Václavek

Vedení

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

  • Inteligentní snímače a zpracování signálů, design senzorů s použitím nových materiálů
  • Pokročilé řídicí technologie, ovládání elektrických pohonů
  • Mobilní robotické systémy, průzkumná robotika, telepresence
  • Vestavěné systémy a komunikační technologie

Hlavní cíle

  • Vývoj nových senzorů, řídicích a komunikačních technologií
  • Vývoj moderního průzkumného mobilního robotického systému vybaveného novými chemickými, biologickými a nukleárními senzory
  • Aplikace nových materiálů a technologií v senzorech, pohonech a robotických systémech
  • Vývoj řídicích systémů a přístrojů pro výzkum a výrobu nových materiálů

Výzkumné zaměření

Pokročilé ovládání, senzory a komunikační technologie jsou klíčovými komponenty mnoha průmyslových systémů. Současný pokrok ve vývoji těchto technologií umožňuje nové možnosti praktické aplikace nových výsledků z jiných oblastí výzkumu, včetně pokročilých materiálů.

Výzkum pokročilých ovládacích technologií je zaměřen na energeticky optimální, bezpečné a spolehlivé ovládání robotických systémů a technologických procesů. Zvláštní pozornost se věnuje pokročilému ovládání elektrických pohonů s aplikací v přesných servopohonech v robotice, technologických procesech, akčních členech/pohonech a ekologických dopravních systémech. V oblasti senzorů se výzkum zabývá vývojem speciálních chytrých senzorů a přístrojů pro power harvesting. Hlavním cílem je aplikace pokročilých materiálů a nových metod zpracování signálů, zvláště datové fúze, zpracování signálů senzorových polí, autokalibrace a autodiagnostiky. Zvláštní pozornost se věnuje akustickým a vibračním senzorům a transduktorům akustických emisí. Zájem o vestavené systémy zahrnuje vývoj komunikačních rozhraní pro zvláštní přístroje, včetně chytrých senzorů a akčních členů/pohonů; návrh nových řešení pro distribuované získávání dat a datovou fúzi; vývoj speciální elektroniky pro technologické procesy. V současné době se vyvíjí průzkumné mobilní robotické systémy pro speciální prostředí. Tyto systémy budou pracovat v nebezpečném prostředí, např. chemicky, nukleárně a biologicky zamořené oblasti. Vzhledem k povaze podmínek v takovémto prostředí používají systémy speciální materiály, aby byly schopny vydržet silnou kontaminaci, dekontaminační procesy, a aby se snížila jejich detekovatelnost. 

 


Novinky

Všechny novinky