CF: Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování

    PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

    V případě že se chcete zúčastnit výzkumu jako dobrovolník, vyplňte dotazník ZDE.

   Prohlédněte si laboratoř ve 3D panoramatické virtuální prohlídce


Vedoucí sdílené laboratoře

Ing. Michal Mikl, Ph.D. Ing. Michal Mikl, Ph.D. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 6099
Mobil: 777926665
E-mail:
Kancelář:

Charakteristika laboratoře

MAFIL je sdílenou laboratoří projektu CEITEC poskytující moderní zobrazovací služby výzkumným týmům začleněným do projektu CEITEC i externím zájemcům. Základní techniky, o něž se činnost MAFIL opírá, je humánní MR zobrazování a MR spektroskopie v silném magnetickém poli (3 T) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření elektrofyziologie a MRI). Expertízy MAFIL se zaměřují zejména na funkční a strukturální mapování mozku (hlavy), neboť tato sdílená laboratoř je primárně zaměřena pro neurovědní výzkum. Vzhledem k tomu, že MAFIL provádí měření na živých subjektech, podléhá přístup k nabízeným službám specifickým organizačním a prováděcím pravidlům.

Jedinečné vlastnosti

 • První výzkumná sdílená laboratoř s MRI skenery v České republice, která je součástí univerzity a je plně určena pro vědu
 • První výzkumná sdílená laboratoř v České republice poskytující veřejný přístup pro národní i mezinárodní uživatele. MAFIL je součástí CzechBioImaging národní výzkumné infrastruktury a také tvoří část Brněnského uzlu EuroBioImaging.
 • Hyperscanning (dva téměř identické MR skenery mohou být použity pro simultánní měření fMRI dvou vzájemně interagujících subjektů).
 • Multimodální a multiparametrické přístupy (kombinace MRI se simultánním záznamem elektrofyziologie; rTMS se simultánním EEG; kombinace různých MRI technik, jako je fMRI, DTI, výpočetní neuroanatomie atd.).
 • Nejmodernější zařízení (dva 3T Siemens Prisma MR skenery optimalizované pro výzkum mozku, 256kanálový MR kompatibilní EEG; specializovaný hardware pro stimulaci a zaznamenávání odezvy).
 • Přístup k inovativním MR sekvencím díky spolupráci s předními výzkumnými neurovědními centry.

Poskytované služby

Rámcový přehled MR technik

 • Anatomické zobrazování s nabídkou různých kontrastů (T1-, T2-váhované, separace voda/tuk, přenos magnetizace).
 • Zobrazování efektu BOLD (funkční zobrazování) včetně multiband akvizice.
 • Zobrazování difúze molekul vody (difúzní váhování, tenzor difúze, kurtóza) včetně multiband akvizice.
 • Spektroskopická měření (jednovoxelová spektroskopie a spektroskopické zobrazování) + SemiLaser and FastMap pro MRS (CMRR, Minneapolis).
 • Zobrazování perfúze, např. arterial spin labelling (ASL).

Rámcový přehled elektrofyziologických technik

 • High-density EEG (256 svodů) s možností simultánního měření v MR.
 • Standardní EEG (30 svodů) s možností simultánního měření v MR.
 • Měření elektrokardiografie (EKG), dýchání, pohybu (akcelerometr), kožního odporu a obecných polygrafických signálů s využitím bipolárních či unipolárních svodů, např. elektromyografie (EMG) – vše s možností měření v MR.
 • rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace).

Klíčové vybavení

1) Dva celotělové MR skenery s indukcí magnetického pole 3T

 • Siemens Prisma 3T, celotělový MR zobrazovací/spektroskopický systém s otvorem o velikosti 60 cm, disponující výkonným gradientním systémem (max. gradient 80 mT/m při max. rychlosti přeběhu 200 T/m/s). Excitace ve dvou nezávislých kanálech (TimTX TrueShape technika).
 • Dostupné cívky: hlavokrční (64 kanálů), hlavokrční (20 kanálů), páteřní (32 kanálů), tělová (18 kanálů), velká a malá flexibilní (4 kanály).
 • Možnost trigrování pomocí EKG, dechové křivky či pulzního oxymetru.
 • Možnost simultánního záznamu polygrafických signálů (EOG, EKG, EEG, dýchání, pohyb, EMG, ...).
 • MR systém A je navíc připraven pro multinukleární měření (vybaven 1H/31P hlavovou cívkou) a Tx/Rx CP hlavovou cívkou.
 • Možnost využití pulzních sekvencí vytvořených či modifikovaných v prestižních zahraničních institucích (e.g. from CMRR, University of Minnesota, University of Maastricht).

2) Vybavení pro funkční studie

 • Stimulační software E-Prime, MATLAB aj.
 • Plně MR kompatibilní audio-vizuální stimulace pro kvalitní přenos sluchových a/nebo vizuálních stimulů.
 • Ostatní vybavení pro záznam reakce probandů (tlačítka, klávesnice a další).

3) Elektrofyziologické systémy pro použití EEG laboratoři nebo v MR

 • 256kanálový MR kompatibilní EEG systém – EGI GES 400 MR systém se zesilovačem EGI Net Amps 400, 256 kanálů EEG včetně software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat. K dispozici několik typů a velikostí EEG čepic – MR kompatibilní EEG čepice pro rychlou aplikaci, EEG čepice pro dlouhodobá měření mimo MR a rTMS kompatibilní nízkoprofilové EEG čepice.
 • 30kanálový MR kompatibilní EEG/ExG systém – BrainProducts BrainAmp MR / BrainAmp ExG MR, 30 kanálů EEG, 1 kanál EOG, 1 kanál EKG + ExG modul. S ExG modulem možnost záznamu dalších fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat.
 • ExG MR kompatibilní systém – BrainProducts BrainAmp ExG MR, záznam fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat.
 • Stíněná EEG laboratoř – měření velmi kvalitních elektrofyziologických dat uvnitř stíněné kabiny, která je plně vybavena pro audiovizuální stimulaci a záznam interakce měřené osoby v rámci experimentálního protokolu. K tvorbě stimulačního protokolu je využito softwarového řešení E-Prime. Hardwarová konfigurace navíc dovoluje simultánní záznam EEG a ExG systému.
 • rTMS (repetitivně transkraniální magnetická stimulace) s bezrámovou stereotatktickou navigací.

Sdílená laboratoř je součástí evropské výzkumné infrastruktury EuroBioImaging ERIC pod záštitou výzkumné infrastruktury CzechBioImaging, která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

msmt             

 

MAFIL NEWSLETTER

VOL. 4 (2/2017)

VOL. 3 (1/2017)

VOL. 2 (2/2016)

VOL. 1 (1/2016)

 


Novinky

Všechny novinky