Life Sciences Seminar Series

Fakulty věd o živé přírodě na Masarykově univerzitě a CEITEC MU se spojily k pořádání seminářů renomovaných zahraničních vědců. MU LSSS se zaměřuje především na současné oblasti, které kombinují moderní metody biofyziky, výpočetního modelování, zobrazování, biochemie a molekulární biologie s "klasickými" disciplínami, jako jsou mikrobiologie, buněčná biologie, fyziologie, genetika, toxikologie, vývojová a evoluční biologie medicína.

Semináře se konají ve čtvrtek odpoledne od 16:00 na univerzitním kampusu (A11 / 132) a následně otevřenou recepcí před přednáškovou místností. Nejprestižnější řečníci jsou vyzváni, aby přednesli přednášku v rámci Mendel Lectures, které se konají v augustiniánském opatství na Mendelově náměstí od 17:00.

 

Více informací a přesný program naleznete na stránkách Life Sciences Seminar Series.