Lyofilizátor Christ Epsilon 2-10D LSCplus


Lyofilizátor Christ Epsilon 2-10D LSCplus

Lokace:
Vysoké učení technické v Brně

Výzkumná skupina:
Pokročilé polymerní materiály a kompozity - Josef Jančář


odstranění vody z biomateriálů