Lyofilizátor Christ Epsilon 2-10D LSCplus


Lyofilizátor Christ Epsilon 2-10D LSCplus

Lokace:
Vysoké učení technické v Brně

Výzkumná skupina:
Pokročilé polymerní materiály a kompozity - Josef Jančář


Lyofilizátor , Christ Epsilon 2-10D LSCplus

Lyofilizace je zdaleka nejšetrnějším způsobem sušení produktu, odstranění vody z biomateriálů. Proces je založen na fyzikálním jevu sublimace, což znamená přímý přechod od pevného stavu k stavu par, aniž by prošel kapalným stavem. Zmrazené produkty se suší za vakua bez rozmrazení. To je důležité pro vzorky citlivé na teplotu.

Popis

• Univerzální, vysoce výkonná pilotní jednotka s policemi z nerezové oceli s vnitřními kanály pro přenos tepla pro vytápění a chlazení, která umožňuje splnit i ty nejpřísnější požadavky farmaceutického a biotechnologického průmyslu.
• Možnosti variabilního sušení pomocí pěti polic s celkovou plochou 0,7 m2, roztečí polic 59 mm.
• Sušení vymrazením (sublimace) produktů podle nastavených hodnot pro časové, teplotní a tlakové limity.
• Zařízení je ideální pro vývoj produktů a drobné výrobní činnosti. Všechny operace jsou možné uvnitř dvojkomorového systému.

Aplikace

• Vysoce výkonná univerzální jednotka pro lyofilizaci tuhých nebo kapalných výrobků v široké škále lahviček, zásobníků nebo jiných nádob.
• Typickými aplikacemi pro lyofilizaci jsou materiály, jako jsou bakteriální a virové kultury, krevní plazma, sérové ​​frakce, protilátky, séra, vakcíny, biofarmaceutické komplexní proteiny, rostlinné extrakty a diagnostické testovací soupravy.
• pro zachování vlastností původních látek (například farmaceutických výrobků nebo kávy)
• pro zachování původní formy (např. fyziologické preparáty, archeologické objekty, květiny nebo knihy)
• pro úpravu materiálu (například lyofilizované ovoce v jogurtu)
• pro přípravu vzorku pro chemickou nebo biochemickou analýzu (např. zkoumání stopových prvků v potravinách, kalu nebo půdě)
• Předmrazení produktů na regálech regulovaných kapalinou až do teploty skladování -55 ° C až +60 ° C podle předem zvolených požadovaných časových a teplotních mezí.
• Zachování extrémně citlivých farmaceutických a biotechnologických produktů, např. amorfní struktury s nízkým bodem skelného přechodu kvůli teplotě regálu v počáteční fázi procesu sublimace jsou max. -55 ° C.
• Konečné sušení produktů s přednastavenými požadovanými časovými a teplotními limity a vysokým konečným vakuem pro odstranění kapilární a molekulárně propojené vody. Konečné vakuum je přibližně 0,005 mbar (v závislosti na výkonu vakuové pumpy).

Specifikace

• Kapacita kondenzátoru ledu je 10 kg
• Výkon kondenzátoru ledu