Manažerská struktura

CEITEC je konsorcium 6 partnerských institucí, kdy každá partnerská instituce má své vedení v rámci domovské instituce - tzv. organizační jednotky. 

CEITEC konsorcium je řízeno z úrovně Centrální kanceláře, kde je také umístěna pozice výkonného ředitele Markuse Dettenhofera a pozice vědeckého ředitele Jaroslava Koči.

Jednotlivé organizační jednotky CEITECu, jako je CEITEC Masarykova univerzita a CEITEC Vysoké učení technické v Brně mají vlastní řídící tým a manažerskou strukturu definouvanou danou institucí.

 

Ředitel CEITEC Masarykova univerzita: Jiří Nantl

Ředitel CEITEC Vysoké učení technické v Brně: Radimír Vrba

Ředitel CEITEC Mendlova univerzita: Jan Zouhar

Ředitel CEITEC Veterinární a farmaceutická univerzita: Jiří Smola

Ředitel CEITEC Ústav fyziky materiálů, AV ČR: Luboš Náhlík

Ředitel CEITEC Ústav veterinárního lékařství: Martin Anger


Mezinárodní řízení

Systém řízení a interní nastavení centra je inspirováno a nastaveno podle nejvýznamnějších světových vědeckých institutů, nejužší vedení zaštiťují zahraniční vědečtí experti, interním jazykem je angličtina. Již existující výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice jsou obsazeny špičkovými experty s mezinárodními zkušenostmi a cíleně se pracuje na získávání dalších zahraničních expertů a návratu úspěšných českých vědců. Základem je pravidelné hodnocení kvality vědeckých výkonů prováděné nezávislým týmem špičkových světových odborníků na danou problematiku. Nezávislé hodnocení dle přísných mezinárodních standardů zajišťuje Koordinační rada a Mezinárodní vědecká rada, jejímiž členy jsou významné osobnosti zahraniční í české vědy.

 


Koordinační rada

Nejvyšší orgán centra plně funguje od prosince 2009. Od konce roku 2010 pravidelně zasedá každé čtvrtletí (březen, červen, září a prosinec). Rada schvaluje Řídící dokumenty, Společná pravidla a politiky a činí další klíčová rozhodnutí jako například schválení nominací na post výkonného a vědeckého ředitele. Koordinační rada je složena z představitelů partnerských institucí centra a externích zástupců.

Jmenovaní členové – statutární zástupci partnerů:

 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor Vysokého učení technického v Brně
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektor Mendelovy univerzity v Brně
 • Prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr.h.c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Odborní zástupci:

 • Prof. Stefan Maier, Co-Director of Centre for Plasmonics & Metamaterials, Imperial College London, United Kingdom
 • Ing. Jaroslav Doležal, CSc., Ex-National Executive, Honeywell, Czech Republic
 • Hosté: hejtman JMK, primátor města Brna, ředitel Jihomoravského inovačního centra

Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada je nejvyšším vědeckým poradním orgánem centra, který napomáhá určovat základní směr vědeckého zaměření. S nejužším vedením CEITECu se potkává dvakrát ročně, z toho minimálně jednou v Brně. Rada hraje klíčovou roli při společném hodnocení vědecké excelence, protože nastavuje kritéria hodnocení, komentuje plánované výzkumné aktivity a udává doporučení týkající se strategického směřování centra. Je složena z představitelů významných zahraničních vědeckých institutů.

 

Zástupci Mezinárodní vědecké rady:

 • Prof. Dirk Inzé, Scientific Director and Department Director, Flanders Institute for Biotechnology, Department of Plant Systems Biology, Gent, Belgium
 • Prof. Christoph M. Michel, Director, Functional Brain Mapping Laboratory, Department of Fundamental Neurosciences, University Medical School, Geneva, Switzerland
 • Prof. Heiner Niemann, Head of Institute, Head of Department Biotechnology, Fridrich-Loeffler Institute, Germany
 • Prof. Michael Sattler, Chair Biomolecular NMR-Spectroscopy, Department Chemie, Technische Universität München, Germany
 • Prof. Gustaaf Borghs,Senior fellow at IMEC, Full professor at Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
 • Prof. Oliver Diwald, Department of Chemistry and Physics of Materials Paris-Lodron University Salzburg, Austria.
 • Prof. Witold Filipowicz, Professor Emeritus, but still conducting research at the Friedrich Miescher Institute, Switzerland