Mezinárodní projekty CEITEC VUT

Poskytovatel Název projektu Začátek Konec
FP JTI ARTEMIS POLLUX - Elektrická řídící jednotka orientovaná na proces pro elektrická vozidla vyvíjená na multisystémové platformě pracující v reálném čase 1.3.2010 30.9.2013
COST CZ Příprava a vlastnosti feroik a multiferoik 1.3.2011 31.12.2013
FP7 JTI ARTEMIS Internet of Energy for Electric Mobility 1.5.2011 40.4.2014
FP7 Cooperation UnivSEM 1.4.2012 31.3.2015
COST CZ Studium katalyticky aktivních nanočástic a nanostruktur pro syntézu vodíku 1.3.2012 31.5.2015
FP7 JTI ENIAC IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety 1.6.2012 31.5.2015
FP7 Cooperation Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds 1.3.2013 28.2.2016