Mezinárodní spolupráce

Univerzity a výzkumná pracoviště

CEITEC má nadregionální ambice a má zájem spolupracovat jak s evropskými, tak světovými institucemi, které jsou již ve svém oboru uznávanými kapacitami. Existující výzkumné týmy v rámci CEITECu mají s mnohými zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti navázán poměrně intenzivní vztah. Cílem CEITECu je tyto vztahy rozvíjet a umožnit většímu počtu výzkumných pracovníků přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům. Vznikne tak unikátní možnost pro sdílení informací, a to jak formou odborných stáží, tak společných přednášek a publikací.

Inovativní společnosti

V návaznosti na globalizaci je nutné zmínit i spolupráci s nadnárodními inovativními společnostmi. Výzkumné a vývojové aktivity CEITECu by měly přinést poznatky využitelné celosvětově, proto i pro jeho výsledky budeme hledat možné aplikace právě ve spolupráci s průmyslovými giganty. Ideálním příkladem jsou nadnárodní farmaceutické společnosti, zdravotnická zařízení, výrobci technologií a strojních zařízení a IT firmy.

Evropské sítě výzkumných infrastruktur

CEITEC je aktivně zapojen do několika projektů, které jsou součástí ESFRI Roadmap a tvoří tak důležitou infrastrukturní základnu pro mnohé vědecké obory:

  • INSTRUCT – evropská infrastruktura pro integrativní strukturní biologii
  • Euro-BioImaging – evropská infrastruktura pro biomedicínské zobrazování
  • ELIXIR – evropská infrastruktura pro bioinformatiku
  • EATRIS – evropská infrastruktura pro translační medicínu

ESFRI – Evropské strategické fórum pro výzkumnéinfratruktury – je strategickým nástrojem pro rozvoj výzkumné integrace Evropy a pro posílení její mezinárodní spolupráce.

Posláním ESFRI je podpora koherentního a strategického přístupu k vytváření politik týkajících se výzkumných infrastruktur v Evropě a dále usnadňování multilaterálních iniciativ, které povedou k lepšímu využití a rozvoji výzkumných infrastruktur na evropské i mezinárodní úrovni. ESFRI bylo vytvořeno v roce 2002 na žádost Evropské Rady.

ESFRI vytvořila a publikovala již čtyři tzv. Roadmaps (Akční plán) týkající se výzkumných infrastruktur, první verzi v roce 2006 a její poslední aktualizace je z roku 2016.