Mgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D.

Odborná pracovnice ve výzkumu

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 4882
Výzkumná skupina: Behaviorální a sociální neurovědy - Milan Brázdil
Pracoviště:

Náplň práce

Výzkum: Mé výzkumné zájmy směřují především do oblasti individuálních rozdílů v sociální kognici, emocích a rozhodování u zdravých i klinických populací. Pomocí výpovědí respondentů o sobě, behaviorálních, psychologických a neurofyziologických dat zkoumám, jak se různé aspekty sociální kognice vztahují k sobě navzájem. Také podrobuji evaluaci experimentální metody používané k měření sociální kognice. Kromě tradičních statistických přístupů využívám v mém výzkumu alternativní analytické techniky zaměřené na jedince a tzv. data-driven metody (např. analýza latentních tříd, shluková analýza).

Spolupráce:

 • Prof. Claus Lamm, SCAN Unit, University of Vienna
 • Prof. Simone Shamay-Tsoory, Department of Psychology, University Haifa
 • Calum Hartley, Ph.D., Department of Psychology, Lancaster University
 • Prof. Klaus Kessler, School of Life & Health Sciences, Aston University
 • Prof. Tomáš Urbánek, Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences
 • Ass. Prof. Jiří Špalek, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
 • Rostislav Staněk, Ph.D., Faculty of Economics and Administration, Masaryk University

Projekty aktuálně řešené:

 • Tam a zpět: Zkoumání rovnováhy mezi vlastními cíli a cíli druhých během vyjednávání s použitím metody hyperscanning (GA18-21791S), Grantová agentura ČR – Standardní granty 2018-2020

Cílem projektu je prohloubit naše znalosti neurálních systémů, které se podílejí na smlouvání a vyjednávání, a to vývojem a využitím nového interaktivního experimentálního paradigmatu pro hyperscanning.

 • Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie (GA16-18261S), Grantová agentura ČR – Standardní granty 2016-2018

Cílem projektu je lépe porozumět schopnosti empatie u různých skupin řidičů a identifikovat možnosti modifikace sociálního chování v populaci rizikových řidičů. Cíle bude dosaženo evaluací rehabilitačních programů zaměřených na empatii za použití neurobehaviorálních technik.

 • Pochopení sociální kognice u autismu: Duální-fMRI studie s použitím hry na ultimátum (Czech Bioimaging) 2017-2018.

Cílem projektu je provést studii zaměřenou na sociální deficity u lidí s poruchou autistického spektra (PAS), s využitím duálního-fMRI – tzv. hyperscanning. Abychom lépe porozuměli neurálnímu mechanismu u PAS, budeme zkoumat, zda je snížená reciprocita pozorovaná u této populace spojena s dysfunkčním propojením mozků dvou respondentů.

Projekty úspěšně ukončené:

 • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR – Standardní granty 2015-2017

Cílem projektu bylo identifikovat psychologické faktory vedoucí k individuálním rozdílům v behaviorálních a neurofyziologických indexech diferenciace sebe sama od druhých.


Bio: Pre- i post-graduální vzdělávání v oboru Psychologie jsem ukončila na Masarykově univerzitě. V současné době pracuji jako výzkumník na CEITEC (MU) a Psychologickém ústavu AV ČR. Kromě práce ve výzkumu mám klinické zkušenosti z neurologického oddělení univerzitní nemocnice u Sv. Anny, kde jsem působila jako neuropsycholog.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie (GA16-18261S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Back and Forth: Striking the balance between self and other goals in negotiation. (GA18-21791S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020