Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.

Vedoucí sdílené laboratoře

9. května 2018

1st Symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy – Fotogalerie

První sympozium o nedávných pokrocích v kryoelektronové mikroskopii se uskutečnilo ve dnech 18.-19. Dubna 2018 na konferenci CEITEC MU. Sympozium…

19. března 2018

Dny elektronové mikroskopie přilákaly na CEITEC zvědavce z celého Brna

Dny elektronové mikroskopie v Brně mají za cíl představit úžasný obor elektronové mikroskopie. V rámci akce je  od 17. 3. do 23. 3.…

2018

2017

2016

2015

2013

2012

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Centrum elektronové a fotonové optiky, , 2018 - 2020
 • DECOR - Dynamic assembly and exchange of RNA polymerase II CTD factors (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Strukturní charakterizace záchrany a recyklace ribozomu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2019
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2019
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Příprava ERC Synergy grantu, Masarykova univerzita, 2018 - 2018
 • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
 • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Protein Dynamics Centre (ATCZ26), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2017
 • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy (GA14-15576S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drug discovery (624894), Evropská unie, 2014 - 2016
 • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (618111), Evropská unie, 2013 - 2015
 • Metal oxides and phosphates as nuclear waste forms: Sonochemical precipitation, thermal transformations, and solubility studies (GAP207/11/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
 • Nanostrukturovaná termoelektrika, 7AMB - MOBILITY (7AMB13AT019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
 • Structural analysis of the binding of tau protein to Plectin´s SH3 domain using NMR. (67p12), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
 • Nonhydrolytic sol-gel reactions for the synthesis of silicates and phosphates with controlled porosity and surface functionality, MEYS - KONTAKT II, 2011 - 2014
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Novel front-end strategies for desorption mass spectrometry (GAP206/12/0538), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
 • Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • BioNMR Facilities - Bio NMR (261863), Evropská unie, 2010 - 2014
 • Motions in Disordered Proteins (12.251-Sciex-N-7), Jiná zahraniční nadace/fond, 2013 - 2014
 • Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (618460), Evropská unie, 2013 - 2014
 • Vývoj metodologie s vysokým rozlišením pro NMR studie neuspořádaných proteinů s vysoce degenerovanými rezonančními frekvencemi (GAP206/11/0758), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Behaviour of geochemical „twins“ Al/Ga and Si/Ge in different types of acid silicate melts (GAP210/10/1309), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
 • Biofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin (IAA500040903), Akademie věd ČR, 2009 - 2013
 • Development of novel in-cell NMR experiments and data interpretation schemes for ab initio determination of nucleic acid structure (20121005), Instruct Academic Service Limited, 2012 - 2013
 • Allosteric effects induced in 14-3-3 targets (235902), Evropská unie, 2010 - 2013
 • Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient (228461), Evropská unie, 2009 - 2013
 • Termodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů (GAP108/10/1908), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012
 • Strukturní podstata mechanismu ukončení transkripce nepolyadenylovaných transkriptů (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009