Mgr. Petra Bencúrová

Mgr. Petra Bencúrová

Odborná pracovnice - PhD student

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 8284
Výzkumná skupina: Behaviorální a sociální neurovědy - Milan Brázdil
Pracoviště:

Náplň práce

Výzkum: Vždy mě fascinoval mozek, a to jakým způsobem funguje. Jelikož se jako výzkumník zajímám o biologii a chemii, studuji procesy odehrávající se v mozku převážně na molekulární úrovni. Základem mého výzkumu jsou rozličné metody molekulární biologie, práce s buněčnými kulturami a experimentálními zvířaty. Pod vedením prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D se v rámci své dizertační práce na téma „MicroRNA, neuronální excitabilita a epilepsie“ zaměřuji na výzkum molekulárních tajemství epilepsie, především v oblasti miRNA. Při realizaci tohoto projektu spolupracujeme se skupinou Lékařské Genomiky (CEITEC MU), Fyziologickým ústavem Akademie věd České Republiky v Praze a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. V rámci výzkumné skupiny se zapojuji i do jiných projektů jako například náchylnost k depresi apod.

Projekty: 

  • microRNA  a biochemické dráhy v epilepsii ( finanční podpora: GAČR, projektGA16-04726S; řešitel: MUDr. Milan Brázdil, Ph.D)

Tento projekt má za cíl využít pokročilých technik molekulární biologie v oblasti epilepsie a to především při identifikaci microRNA se změněnou expresí u potkaního modelu epilepsie a pacientů s epilepsií. V první fázi projektu budou profilovány vzorky hipokampálních tkání od pacientů s mesiální temporální epilepsií. Následovat bude obdobná analýza v mozcích animálních modelů epilepsie. Srovnání těchto profilu napomůže ke stanovení microRNA, které se potenciálně účastní vzniku a rozvoje epilepsie a záchvatů.

Dalším cílem bude také popis fyziologických drah ovlivněných změnami v expresi těchto kandidátních microRNA. Výsledky pomohou rozšířit znalosti o mesiální temporální epilepsii a biochemických drahách, které se zde vyskytují. Inhibitory vybraných miRNA budou podány pokusným zvířatům za účelem ověření vlivu těchto microRNA na vznik epilepsie či případné zmírnění jejích projevů. Výsledky celkově povedou k lepšímu pochopení změn v mozku vedoucích k patologickým stavům. 


Bio: Vystudovala jsem biochemii (magisterský titul v obore Genomika a Proteomika) na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Po ukončení pregraduálního studia, jsem započala PhD studium neurověd na l Lékařské fakultě Masarykovy university. V současné době procuju jako odborná pracovnice na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC MU).

2018

2017

  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
  • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019