Mgr. Petra Zemánková

Mgr. Petra Zemánková

Odborná pracovnice - PhD student

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 8006
Výzkumná skupina: Behaviorální a sociální neurovědy - Milan Brázdil, CF: Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
Pracoviště:

Náplň práce

Výzkum: Můj výzkum se zaměřuje na motorické učení a sociálně-kognitivní funkce. V rámci oblasti motorického učení mě zajímají všechny on-line a off-line modulátory, zejména však ty z psychosociální oblasti. Můj výzkum sociální kognice se zaměřuje na sociální vnímání a související mozkové procesy a sítě. Zajímá mě, jak lidé zpracovávají nejednoznačné sociální podněty, proto vyvíjím experimentální paradigmata pro funkční neurozobrazování, abych mohla zjistit, jaká mozková dynamika stojí na pozadí zkresleného vnímání, ke kterému často dochází v sociálním kontaktu.

Téma dizertace: Studium behaviorálních aspektů a neuronálních substrátů s důrazem na sociální kognici u neuropsychiatrických onemocnění

Školitel: Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D

Projekty:

  • Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie (2012-2015)

Poruchy plynulosti pohybů a odhad časování iniciace pohybů u pacientů s dystonií a s onemocněním schizofrenií jsou spojeny s morfologickými, funkčními a neuropsychologickými odchylkami v neuronálních sítích zahrnujících mozeček.

Spolupráce:

  • Ovidiu Lungu - Psychiatrická klinika, Université de Montréal, Montreal, Kanada

Bio: Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní jsem doktorskou studentkou v programu neurověd na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Současně pracuji jako odborná pracovnice na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC MU).

2017

2016

  • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
  • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016