Microdeposition system for biosensor arrays - advanced optimization service


Technologie / Metodologie:
Interakce a charakterizace biomolekul

Automatický bezkontaktní disperzní systém pracující v ultra nízkých objemech biomolekul a jiných reagencií. Pokročilá optimalizace zahrnuje optimalizaci nastavení přístroje v případě více komplexních a viskóznějších vzorků.


Microdeposition system for biosensor arrays - advanced optimization service