Mikroprostředí imunitních buněk - Marek Mráz
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Mikroprostředí imunitních buněk - Marek Mráz

ceitec.cz/mrazlab


Vedení

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

  • Role microRNA v BCR-signalizaci a adhezi u B-buněčných malignit (chronická lymfocytární leukémie, B-buněčné lymfomy)
  • Role nekódujících RNA v odpovědi na poškození DNA u B-buněčných malignit (chronická lymfocytární leukémie, B-buněčné lymfomy)
  • Vývoj nových cílených léčiv: terapie pomocí microRNA, cílení BCR-signalizace/adheze
  • Prognostické a prediktivní biomarkery v hematologických malignitách

Hlavní cíle

Zkoumáme molekulární dráhy, které regulují interakce zdravých a maligních imunitních buněk v mikroprostředí. Mikroprostředí imunitních buněk hraje důležitou roli ve vzniku, progresi a rezistenci hematologických malignit. Zaměřujeme se zejména na roli nekódujících RNA (microRNA [miRNA] a dlouhých nekódujících RNA [lncRNA]) v těchto dráhách. Deregulace nekódujících RNA může vést k nesprávné regulaci apoptózy, proliferace a diferenciace, které jsou kanonicky spojovány s biologií nádorových onemocnění. Nicméně, role nekódujících RNA v interakcích v mikroprostředí u zdravých a maligních buněk není zatím prakticky popsána.


Výzkumné zaměření

Podrobnější popis zaměření laboratoře naleznete zde: ceitec.cz/mrazlab


Novinky

Všechny novinky