Molecular Medicine Seminars

Centrum molekulární medicíny na CEITEC MU organizuje sérii seminářů, na kterých přednáší výsledky své vědecké práce jednak postdoci a PhD studenti Molekulární medicíny, ale také externí speakři z prestižních vědeckých institucí.

Semináře se konají v Univerzitním kampuse (A35/211 nebo A35/145) vždy v úterý od 9.30 hod.

Více informací a přesný program naleznete v anglické verzi.