Molekulární medicína

Cílem programu Molekulární medicína je prohloubit poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Ve svém výzkumu se vědci programu zaměřují na různé typy leukémií a vybrané solidní nádory, zabývají se také mikroprostředím imunitních buněk, regulací transkripce, repertoárem B a T buněčných receptorů a významem modifikací RNA ve vrozené imunitě.  Značné úsilí je rovněž věnováno identifikaci diagnostických a prognostických markerů pro různé malignity (profilování miRNA, lincRNA, mutací v TP53 a dalších genů souvisejících s rakovinou) a jejich uvedení do klinické praxe.