Molekulární veterinární medicína

Cílem Molekulární veterinární medicíny je v rámci konceptu „Jedno zdraví“ (One Health“): 1) studium příčin, mechanismů a způsobů šíření infekčních nemocí zvířat se zvláštním zaměřením na zoonózy, patogeny přenášené potravinami a hygienu a bezpečnost potravin živočišného původu; 2) využití metod genomiky a genetiky ke studiu infekčních nemocí a reprodukce zvířat jakožto významných faktorů ovlivňujících přežití, zdraví a užitkové vlastnosti zvířat;3) vývoj a studium animálních modelů  a jejich biotechnologického potenciálu se zvláštním zaměřením na savčí reprodukci a na problematiku kostních a kloubních nemocí a nových biomateriálů.